Pythagoras Square pro určení vlastností charakteru

Pythagoras Square pro určení vlastností charakteru

Tyto jednoduché výpočty vám pomohou odhalit charakter člověka. Chcete-li to provést, musíte zjistit datum narození.

Například tato osoba se narodila 19. 3. 1983.

Začínáme přidávat: 

1) čísla dne a měsíce narození: 1+9+3=13;

2) číslice roku narození: 1+9+8+3=21; 

3) a nakonec dvě získaná čísla: 13+21=34.Ukázalo se, že 34 – první pracovní číslo.

Nyní sečtěte čísla prvního pracovního čísla:3+4=77. pracovní číslo Od prvního pracovního čísla odečtěte dvakrát první číslici narozenin:34-2=3232 je třetí pracovní číslo.

Chcete-li získat další pracovní číslo, přidejte číslice třetího čísla:3+2=55. pracovní číslo.

Ukázaly se dvě řady čísel:

Řádek 1 – datum narození: 19.03.19832 řada – pracovní čísla: 34; 7; 32; 5.

Spočítejte celkový počet číslic ve dvou řádcích. V našem případě je jich 14. To znamená, že ten, kdo hádá, přišel na tento svět 14krát. Podle Pythagora člověk přijde na Zemi 15krát a poté odejde žít do jiné, dokonalejší dimenze.

Nyní nakreslete čtverec 3 x 3 a rozdělte ho na 9 malých čtverců, jak je znázorněno na obrázku. Na prvním náměstí zadejte všechny jednotky z čísel získaných v 1. a 2. řádcích, ve druhém – Twos, ve třetím – trojicích atd. >

1111 – velmi rázná a silná postava; 

11111 – drobný tyran a diktátor;

111111 – krutý člověk, ale pro své blízké udělá cokoliv. Extrémně nepříjemný v komunikaci. Takoví lidé jsou naštěstí velmi vzácní.

Čtverec 2. Bioenergie

Neexistují žádné dvojky, neexistuje žádné biopole. Kanál je otevřený pro aktivní absorpci energie. Takoví lidé mají rádi staré věci (sběratele). 

Zacházejí s druhými slušně, ale zároveň se snaží profitovat na úkor ostatních, „pohlcují“ jejich biopole; 

2 – bioenergie je pro život dost, ale momentálně je to málo, takže je potřeba jít sportovat. Tito lidé jsou přecitlivělí na atmosférické změny;

22 – bioenergie je dostatek, takový člověk je schopen léčit jiné lidi;

222 – dobrá psychika; 

2222 – tito lidé mají velmi rádi opačné pohlaví. Pokud se však přidají tři šestky (666), musíte být opatrnější.

Čtverec 3. Organizace a schopnost vědy

Žádné trojky – Velmi úhledný a dochvilný člověk, který mezi svým okolím vyniká kulturním projevem a dobrým chovem; 

3 – u takových lidí vše závisí na jejich náladě. Nemají rádi nepořádek, ale úklid dělají znovu podle nálady (chci to, dělám to. chci to – ne); & nbsp;

33 – dobré schopnosti v exaktních vědách (matematika, fyzika, chemie); & nbsp;

333 – schopnost vědy. Úhledné až nudné;

3333 – z těchto lidí jsou dobří vědci. Charakteristické rysy – pedantství, přesnost.

Čtverec 4. Zdraví

Žádné čtyřky – Tato osoba má zdravotní problémy; 

4 – normální zdraví; nemoci začínají ve stáří; 

44 – velmi zdravý člověk s vysokou odolností vůči nemocem, živý temperament; 

444 – totéž, jen výraznější.

Čtverec 5. Intuice

Neexistují žádné pětky – člověk se narodil s nějakým kanálem intuice. Je aktivní, snaží se něco dělat. Vždy o svých skutcích přemýšlí, ale nevyhnutelně dělá mnoho chyb. 

Takoví lidé se musí v životě prosadit tvrdou prací; 

5 – kanál je otevřený, tito lidé dělají méně chyb;

55 – vysoce vyvinutá intuice (mohou být vyšetřovatelé nebo právníci); 

555 – jasnovidci. Vše, co se kolem nich děje, je jim jasné. Vědí, co mají dělat; 

5555 – takoví lidé podléhají času a prostoru, dokážou proniknout do jiných dimenzí.

Čtverec 6. Uzemnění

Žádné šestky neexistují – člověk přišel na tento svět, aby získal povolání. Nemá rád fyzickou práci, ale je k ní nucen;

6 – pozemský člověk. Přemýšlí o studiu, ale bez fyzické práce se neobejde; 

66 – rád pracuje, i když fyzická práce je pro něj jen koníčkem; 

666 je alarmující znamení. Velmi atraktivní a temperamentní člověk to však bude od partnera vyžadovat hodně peněz; 

6666 – tento člověk tvrdě a tvrdě pracoval ve svých předchozích pozemských proměnách.

Čtverec 7. Talent

Žádné sedmičky – talentem se člověk stane ve svých následujících proměnách. A v současném životě ho čeká těžký osud;

7 – tato osoba má jemný talent;

77 je znakem velmi talentovaných lidí. Jsou muzikální, mají umělecký vkus, umí kreslit. Člověk tohoto znamení je obdařen vším – dobrým i zlým. Nejsou pro něj zavřené dveře. I když skončí u soudu, pomohou mu vyhrát soud; 

777 je zvláštní znamení. Tito lidé budou čelit vážným potížím; 

7777 je známkou znepokojení. Lidé s touto kombinací čísel by měli být velmi opatrní.

Čtverec 8. Zodpovědnost

Neexistují žádné osmičky – člověk si snadno půjčí, ale nespěchá se splácením;

8 – člověk s vyvinutým smyslem pro zodpovědnost; 

88 – velmi vyvinutý smysl pro zodpovědnost. Tato osoba je vždy připravena pomoci ostatním;

888 – člověk je povolán sloužit lidem; 

8888 – člověk má parapsychologické schopnosti a má schopnosti i v exaktních vědách.

Čtverec 9. Mysl

9 – takový člověk potřebuje rozvíjet svou mysl; 

99 – chytrá hlava

;999 – chytrý, šťastný člověk;

9999 je muž vzácné inteligence, ale hrubý a nemilosrdný.