O společnosti

O společnosti

Redakce ArtGorizont vás vítá!
Naši novináři vyhledávají témata hodná pozornosti, shromažďují aktuální informace o nejzajímavějších tématech a po konzultaci s redakcí píší budoucí publikace pro vás, naše milé čtenáře.

Naši autoři

O společnosti

Alenka Dvořáková je česká novinářka, narozená v roce 1975. Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze.

Po ukončení studia začala pracovat jako reportérka, redaktorka a věnovala se politickým, ekonomickým a společensko-kulturním tématům. Alenka má zkušenosti také z televize a rozhlasu. Své dovednosti a znalosti neustále rozvíjí účastí na novinářských seminářích a konferencích. Alenka se snaží sledovat nejnovější mediální trendy a využívat moderní technologie k šíření informací a interakci s publikem.
Ve volném čase Alenka ráda fotografuje a cestuje. Ráda poznává nová místa a na svých fotografiích zachycuje krásu a jedinečnost různých kultur a krajin. Tento koníček jí pomáhá vychutnávat si okamžiky a inspirovat se novými zážitky, které se pak mohou odrazit v její novinářské práci.

O společnosti

Petr Horák je český novinář. Narodil se v roce 1980 v Praze. Po maturitě na gymnáziu nastoupil na Univerzitu Karlovu, kde vystudoval žurnalistiku a získal bakalářský titul na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.
Svou kariéru Petr zahájil ve významných českých novinách, kde pracoval jako reportér a věnoval se důležitým politickým událostem a ekonomickým trendům. Jeho práce se vyznačuje hloubkovým výzkumem a objektivním přístupem.
Kromě svých profesních aktivit se Petr Horák amatérsky věnuje fotbalu a společně s manželkou vychovává dvě dcery.

O společnosti

Anna Raymerová je česká novinářka, narozená v roce 1988.
Od dětství projevovala zájem o písemnou a ústní komunikaci. Její vášeň pro zpravodajství a touha po objektivitě ji přivedly k volbě novinářské profese. Po absolvování střední školy se zapsala na Masarykovu univerzitu, kde studovala žurnalistiku.
Během studia se Anna aktivně účastnila studentských tiskových a novinářských projektů, které jí pomohly rozvinout její dovednosti a rozšířit znalosti v různých oblastech žurnalistiky. Zúčastnila se také stáží v českých publikacích, kde získala cenné praktické zkušenosti.
Anna Raymerová má zkušenosti z tištěných i elektronických médií. Aktivně využívá moderní technologie a sociální sítě k šíření svých materiálů a interakci s publikem.
Anna Raymerová své znalosti a dovednosti nadále prohlubuje účastí na seminářích a konferencích týkajících se aktuálních trendů v žurnalistice.


ArtGorizont
Email: web@artgorizont.com