Autor: Anna Raymerová

Anna Raymerová je česká novinářka, narozená v roce 1988. Od dětství projevovala zájem o písemnou a ústní komunikaci. Její vášeň pro zpravodajství a touha po objektivitě ji přivedly k volbě novinářské profese. Po absolvování střední školy se zapsala na Masarykovu univerzitu, kde studovala žurnalistiku. Během studia se Anna aktivně účastnila studentských tiskových a novinářských projektů, které jí pomohly rozvinout její dovednosti a rozšířit znalosti v různých oblastech žurnalistiky. Zúčastnila se také stáží v českých publikacích, kde získala cenné praktické zkušenosti. Anna Raymerová má zkušenosti z tištěných i elektronických médií. Aktivně využívá moderní technologie a sociální sítě k šíření svých materiálů a interakci s publikem. Anna Raymerová své znalosti a dovednosti nadále prohlubuje účastí na seminářích a konferencích týkajících se aktuálních trendů v žurnalistice.