Slova, která by měla být prohlášena za to, že v minulosti zanechá zášť

Slova, která by měla být prohlášena za to, že v minulosti zanechá zášť

Je vhodné to vyslovit (mentálně) sobě i všem lidem, které vás kdy urazily nebo uráží nyní. Navíc, čím větší urážka, tím déle by se mělo odpuštění číst. 

Čtěte, dokud mentálně nebo ve skutečnosti nebudete moci viníka upřímně obejmout a odpustit mu. 

Takže… 

I když se vám zdá, že nejste uraženi sami sebou, musíte si odpustit, co si sám(sama) odpouštím, jako svou lásku.

S láskou a vděčností si odpouštím. 

S láskou a vděčností odpouštím své matce a přijímám ji takovou, jaká je.Prosím ji o odpuštění za její myšlenky, emoce, činy vůči ní. 

S láskou a vděčností mi moje matka odpouští. 

S láskou a vděčností odpouštím svému otci a přijímám ho takového, jaký je.Prosím ho o odpuštění za myšlenky, emoce, činy vůči němu. 

S láskou a vděčností mi táta odpouští.

S láskou a vděčností odpouštím (jméno) a přijímám ji takovou, jaká je. Prosím ji o odpuštění za její myšlenky, emoce, činy vůči ní. 

S láskou a vděčností mi (jméno) odpouští.

S láskou a vděčností odpouštím (jméno) a přijímám ho takového, jaký je. Prosím ho o odpuštění za myšlenky, emoce, činy vůči němu. 

S láskou a vděčností mi (jméno) odpouští.“ciferník“. Zvednuté oči ve 12 hodin, 9, 6, 3, 12… 3 kruhy. Bliká.

6. „Had“. Začínáme kreslit od ocasu. Oči vlevo dolů – nahoru, dolů – nahoru, dolů – nahoru a hlava. Mrkli. Zadní. Z hlavy „hada“. Dolů – nahoře, dole – nahoru, dolů – nahoru a ocasu. Mrkal.

Cvičte oční gymnastiku 3x denně – před snídaní, obědem, večeří v mnou doporučeném množství, jinak vás budou bolet oči.

Nespěchejte:

1. Všechna cvičení provádějte velmi hladce, pomalu, bez napětí, náhlých pohybů. Není třeba „trhat stopy“. Okomotorické svaly jsou jedním z nejjemnějších svalů v našem těle, lze je velmi snadno namáhat, trhat a poškozovat hloupými, prudkými pohyby.

2. Kdo má těžkou krátkozrakost (více než minus 4), provádějte cvičení velmi, velmi opatrně! Vaše oko je vytaženo dopředu, takže sítnice je natažená, napnutá a hrozí nebezpečí náhlých pohybů a velkého množství prasknutí nebo odchlípení sítnice.

3. Zvláštní opatrnost pro ty, kteří měli odchlípení sítnice. Doporučujeme absolvovat prezenční kurz pod vedením zkušeného specialisty.Před zahájením výuky nezapomeňte jít k lékaři, zkontrolujte si zrak. Zjistěte stav sítnice. Máte dalekozrakost nebo krátkozrakost (její stupeň), máte nějaký astigmatismus?