Účinné způsoby odpuštění

Účinné způsoby odpuštění

Účinné způsoby odpuštění

Odpuštění je jedním z důležitých kroků ke zdraví a úspěchu. Je to sladké uvolnění zášti a bolesti z duše. Je to očista od negativních zážitků. Odpuštění je síla, která dokáže zázraky, léčí nemoci a činí život krásným a šťastným. proč je tak důležité odpouštět?

Když v sobě člověk nosí zášť, jeho energie klesá a místo toho, aby své zdroje využíval pro své dobro, bojuje buď sám se sebou, nebo s druhými. Člověk může svou zášť potlačit a pohřbít ji, nebo ji ventilovat ve světě. Obojí má destruktivní následky. Jakékoli nezvládnuté emoce jsou pro tělo i psychiku nesmírně škodlivé.

Rozpaky vedou k různým nemocem, včetně rakoviny, činí člověka nespokojeným se sebou samým i se životem, vedou k depresím a ničí štěstí. A výčet by mohl pokračovat dál a dál. Ale spíše než na negativní důsledky neschopnosti odpustit se soustřeďme na to, jak odpustit a jaké výhody to přinese.

Abychom mohli někomu nebo sami sobě odpustit, je třeba především chtít. Chtít to upřímně, aby touha vycházela ze srdce. Vždyť urážka škodí v první řadě tomu, kdo uráží. A člověk si musí uvědomit, že je čas pustit tuto těžkou zátěž na svém srdci a jít vpřed, vstříc svému štěstí a úspěchu.

Člověk se musí zbavit vědomí oběti a uvědomit si, že přitahuje své vlastní násilníky. Jak? Prostřednictvím svých myšlenek a zákona přitažlivosti, protože co je uvnitř, je i venku. A každá bolest, každá obtížná situace je lekcí, která učí bezpodmínečné lásce a odpuštění. Způsoby, jak odpustit:

1. Meditace o odpuštění.
Nejprve si vezměte tužku a papír a sepište si seznam všech lidí, kteří vám v minulosti ublížili. Do tohoto seznamu zahrňte i sebe.

Pak začněte se seznamem pracovat, a to nejprve s těmi nejsilnějšími provinilci.

Opakovaně si odříkávejte následující vzorec:

S vděčností a láskou ti odpouštím (jméno) a z celého srdce tě přijímám. Žádám tě o odpuštění za to, že jsem ti ublížil svými myšlenkami nebo činy. (Jméno) mi odpouští mé negativní emoce, myšlenky a činy vůči němu.

Tuto meditaci můžete provádět kdykoli, například když stojíte ve frontě, jdete po ulici nebo uklízíte dům. Lze ji také provádět před spaním, když jste v pohodlné poloze a jste hluboce uvolnění. Hlavní je provádět ji pravidelně a s každým pachatelem, a to tak dlouho, dokud skutečně nepocítíte příjemný pocit lehkosti a uvolnění v hrudi.

2. Vizualizace odpuštění.
Po uvolnění a zklidnění mysli si představte, jak na vás přímo z vesmíru dopadá zlaté světlo. Je to velmi krásné. Třpytí se a září a vy si užíváte jeho nádheru. Tato zlatá božská energie vyzařuje nesrovnatelnou vůni svěžesti. Stojíte pod paprsky zlatého světla a necháváte ho, aby vaše tělo naplnilo zdravím a energií, teplem a světlem.

Nyní přejděte k odpuštění. Pozvěte k sobě lidi, kteří vám ublížili, ale ne více než tři v jedné meditaci.

Nejprve pracujte s nejsilnějším pachatelem. Představte si ho jako dítě ve věku tří až pěti let. Udělal mnoho chyb a nemá z toho radost. Má výčitky svědomí. Posypte ho okvětními lístky růží a řekněte: „Odpouštím ti a propouštím tě ke štěstí. Jdi s Bohem.

Po skončení odpuštění si představte, jak paprsky zlatého světla zesilují, jako byste stáli pod vodopádem. Jste očištěni od potlačených emocí, zlatá energie odnáší vaše zranění a bolest. A vy se cítíte lehce. Cítíte se dobře.

3. Odpuštění ve třech písmenech.
Napište tři písmena osobě, která vám ublížila.

V prvním dopise vylijte na papír všechnu svou bolest, všechny své negativní emoce a pocity. Pokud se vám v tu chvíli chce plakat, nezadržujte slzy. Pokud chcete křičet, křičte. Vypusťte ven vše, co se vám nahromadilo v duši.

Ve druhém dopise by mělo být méně negativních emocí. Stále vás to bolí, ale v srdci cítíte pochopení a soucit.

Ve třetím dopise byste měli svému viníkovi odpustit. Přesuňte se z pozice oběti do pozice člověka, který je zodpovědný za svůj život a každou situaci. Poděkujte osobě, která vás urazila, a nechte ji s láskou odejít.

A pak tyto dopisy spalte. A otevřete své srdce záplavě lásky a bezmezného štěstí.

4. Odpuštění v kreativitě.
Prostřednictvím tvořivosti můžete také uvolnit potlačené emoce. Pokud je vám bližší kreslení obrázků než psaní dopisů, vyzkoušejte tuto techniku. Vezměte si arch papíru, barvy nebo barevné tužky a vylijte své frustrace do výtvarného díla. Nakreslete, cokoli chcete. A nesuďte svá umělecká díla. Pamatujte, že je netvoříte pro krásu, ale pro zázračné očištění.

Nakreslete, stejně jako v předchozí metodě, tři obrázky. Na prvním vylijte hněv a bolest, na druhém o něco méně hněvu a o něco více pochopení. A třetí obrázek ať vyjadřuje vaše odpuštění a přijetí.

Tak, to je vše, náš článek je u konce. Pamatujte, že když člověk odpouští, uvolňuje prostor pro tvořivé myšlenky lásky. Jeho energie se mnohonásobně zvýší a otevřou se mu úžasné příležitosti k naplnění jeho přání a vytvoření úspěchu ve všech oblastech života. A to vám přeji, drazí přátelé. Buďte šťastní.