Jak vzdělávat touhu po znalostech?

Jak vzdělávat touhu po znalostech?

Jak vzdělávat touhu po znalostech?

V moderní společnosti je kladen vážný důraz na rozvoj úspěchu. Děti se od kolébky učí různým moudrostem, vodí je do oddílů a kroužků. Může ale nastat i opačná situace: když se miminku nevěnuje vůbec žádná pozornost. Rodiče se musí držet zlaté střední cesty.

Proč je to nutné?

Úplné vzdělání začíná ve škole, ale děti navštěvují i různé třídy v mateřské škole. V předškolním období si děti osvojují základní představy o světě kolem sebe. Učí se základní matematické pojmy, studují přírodní jevy, učí se orientovat ve vesmíru atd.

V mateřské škole nemůže učitelka trvat na domácích úkolech. Ne vždy se rodičům chce s dítětem pracovat a někdy si myslí, že nemá smysl předškoláka zatěžovat. Ale s tímto přístupem můžete vychovat člověka, který není zvyklý překonávat potíže.

Zároveň nadměrná zátěž v předškolním věku povede k tomu, že se u dítěte vyvine averze ke vzdělávacímu procesu. Jak se tedy držet zlaté střední cesty?

Několik základních pravidel:

  1. Nechte dítěti čas na hraní.
  2. Na základě zájmů dítěte.
  3. Používejte vnější motivaci, tzn. pobídky

Při správném přístupu ke škole si dítě vypěstuje zájem o výukové aktivity. Bude se snažit učit se nové věci, zlepšovat své dovednosti.

Formuje kognitivní aktivitu

Je v povaze předškolního dítěte aktivně studovat svět kolem sebe. Proto se roční miminko snaží vše posbírat, olizovat, kousat. Takto si vytváří představy o předmětech.

Postupně se od toho vzdaluje, ale jeho zájem o všechno nezmizí. Ve třech letech se dítě začíná ptát na spoustu otázek a rodiče se někdy unavují na ně odpovídat.

Předškolní věk je příznivý pro různé aktivity. Je pro ně lepší využívat společné aktivity. Dospělý by neměl jen naznačovat, ale měl by být plnohodnotným účastníkem procesu. Můžete například mít pohromadě kalendář pozorování počasí.V zimě můžete přinést rampouch z ulice, dát ho do misky a pozvat dítě, aby se na něj dívalo. Když taje, zeptejte se, proč se to stalo. Pokud je pro dítě obtížné odpovědět, rodič mu může říct, co se v prostředí změnilo (v místnosti je teplo).

Kognitivní aktivita se vytvoří pouze tehdy, pokud dospělí nezasahují do zájmů dítěte. Musíte mu umožnit aktivně studovat vše (v rozumných mezích! Nemůžete mu dávat k pití domácí chemikálie!) vše, co vidí.

Kvůli věku může dítě dělat chyby. Na tom není nic špatného. Taktně vyzvěte své dítě, aby vysvětlilo, proč se mýlí. Při rozvíjení kognitivního zájmu je důležité poskytnout dítěti různé druhy činností – experimenty, práce s materiály atp.

Nasbírané zkušenosti se mu budou hodit v budoucnu. Pokud dítě v předškolním období pochopí, že učení je snadné a zajímavé, bude pro něj ve škole snazší.