26 léčivých myšlenek od Louise Hay

26 léčivých myšlenek od Louise Hay

26 léčivých myšlenek od Louise Hay

Aby nám myšlenky neubližovaly, je důležité si zapamatovat těchto několik lekcí od Louise Hay.

Mnozí z nás již slyšeli o Louise Hay – průkopnici (a spoluzakladatelce) technik svépomoci prostřednictvím pozitivního myšlení a systému správných pravidelně opakovaných postojů (afirmací). Tato vskutku kultovní osobnost vydala 30 populárně-psychologických knih, včetně knihy Můžeš uzdravit svůj život. Tento bestseller byl přeložen do 30 jazyků a prodalo se ho více než 50 000 výtisků.

Louise Hay věří, že všichni jsme zodpovědní za události v našem životě – za ty krásné i hrozné. Základní myšlenka knihy You Can Heal Your Life spočívá v tom, že vesmír absolutně neřeší, zda jsme dobří, nebo špatní. Vesmír není soudce ani kritik, přijímá nás takové, jací jsme, aby pak automaticky odrážel naše přesvědčení.

Jak zajistit, aby si s námi naše negativní zkušenosti nehrály? Jak zůstat vždy na „správné vlnové délce“?

Stačí si uvědomit, že:

1. Vaše moc je ve vaší mysli a ve vašich rukou. Nehledejte ji venku. Najděte harmonii sami se sebou.

2. Vše, co předáváte světu, se vám nevyhnutelně vrací.

3. Nemusíte opakovaně prožívat minulost. Musíte ji umět nechat odejít. Ujistěte se, že tak činíte s láskou a vděčností.

4. Objeví se negativní postoj – přijměte ho s klidem, pokrčte rameny a přesuňte pozornost na něco zajímavějšího.

5. Musíte umět naslouchat svému tělu. Neustále s námi komunikuje a vysílá nám různé signály. Každá buňka reaguje na myšlenky a slova. Pokud jste nemocní, zkuste hledat příčiny hluboko v sobě: staré zášti, strachy, hněv, nespokojenost. Když se jich zbavíte, nevšimnete si, že se uzdravujete.

6. Láska je úžasná. Ale vzpomeňte si na slavný citát Oscara Wildea: „Vztah k sobě samému je záležitost na celý život.“ Vždycky si uvědomte, že láska je pro vás důležitá. Věřte mi, že tento vztah vyžaduje mnohem více pozornosti než milostné pocity k někomu jinému, protože všechny jsou v podstatě pomíjivé. Mějte rádi sami sebe a své vnitřní dítě a oceňujte svého vnitřního dospělého.

7. Nečekejte, až se stanete dokonalými. Ideál není cílem, ale snahou. Milujte se takoví, jací jste. Tady a teď. Neodkládejte to.

8. Zapomeňte prosím na sebekritiku. Naopak, snažte se milovat a přijímat se takoví, jací jste. Možná jste to nevěděli, ale lidé, kteří k sobě neumějí cítit lásku, nejenže neumějí přitáhnout pozitivní změnu k sobě, ale neumějí se ani vcítit do druhých.

9. Náš svět není rozlehlá poušť. Všeho je v něm dostatek. A vesmír jen čeká, až objevíte jeho bohatství. Jakmile uvěříte, že je toho pro vás dost – peněz, příležitostí, štěstí, lásky – budete mít všechno a ještě víc všeho, o čem jste vždycky snili.

10. Lidé, kteří vám ublížili nebo kvůli nimž trpíte, jsou ti, kteří trpí a ztratili v životě cestu. Pamatujte na to a nebuďte příliš přísní.

11. Naše přesvědčení se formuje v dětství. Pak procházíme životem a znovu si vytváříme jen situace, které by odpovídaly našemu pohledu na svět.

12. Snažte se do všeho, co děláte, vkládat svou lásku.

13. Srovnávat se s ostatními je prázdné a nevděčné cvičení. Jen vám brání v rozvoji a ve štěstí.

14. Pokud vás změna děsí, představte si, že uklízíte svůj dům. Nejdřív jednu věc, pak druhou a teď je všechno čisté.

15. Každý vztah, který máme ke světu, je odrazem toho, jak vidíme sami sebe. Pokud se nemáte rádi a neustále se kvůli tomu cítíte provinile, vesmír na vás rychle vybalí svou frustraci.

16. Co to znamená mít se rád? Znamená to oslavovat svou přítomnost na této zemi. Když jste vděční za to, kým jste, stačí to k tomu, aby vás svět miloval.

17. Cokoli se má stát, se určitě stane. Ve správný čas. Na správném místě. Se správnými lidmi.

18. Minulost je nadobro pryč. Přijměte tuto skutečnost. Jediné, co můžete udělat, je změnit způsob, jakým o ní přemýšlíte. Mimochodem, je hloupé se tlouct do hlavy kvůli tomu, že jsi někomu ublížil nebo že ti někdo ublížil před dlouhou dobou.

19 Láska je jedinou odpovědí na všechny naše problémy. Cesta k lásce vede vždy přes odpuštění. Odpuštění zbavuje zášti a viny.

20. Láska nežije mimo člověka. Žije uvnitř. Čím více milujete, tím více lásky vás obklopuje.

21. Pokud vnímáte problém jako příležitost ke změně a krizi jako potenciál k růstu, nikdy vás okolnosti nezaskočí.

22. Nezměníte druhého člověka, dokud nezměníte sami sebe.

23. Přijměte v sobě to, co jste dříve odmítali. Přijměte i to, co se vám zdá hloupé a směšné. Přestaňte se stydět a být v rozpacích.

24. Pěstujte si spolu se sebeláskou i sebeúctu.

25. Co je to sebeláska? Je to definování smyslu života a nalezení věci, kterou lze dělat.

26. Neměli byste se snažit vyřešit problém. Lepší je změnit své myšlenky. A problém se překvapivě vyřeší sám.