Jakých 7 znaků inteligence se vyplatí používat

Jakých 7 znaků inteligence se vyplatí používat

Jakých 7 znaků inteligence se vyplatí používat

V psychologii existuje zajímavý jev – téměř každý si myslí, že je chytřejší než ostatní. Možná jste se setkali s lidmi, kteří nejsou nijak zvlášť chytří, ale myslí si, že jsou nejchytřejší, že?

Sociologové kdysi provedli zajímavou studii, v níž se respondentů různých sociálních skupin ptali, zda se považují za chytré a nadané? Nuže, více než 90 % respondentů uvedlo, že jejich úroveň inteligence je nadprůměrná.

Není nic špatného na tom, že se máme rádi, a někdy se dokonce přeceňujeme. Tak je člověk stavěný. Nemá tedy smysl to kritizovat. Nabízí se však otázka: Jak vlastně poznáte, zda jste nadprůměrně inteligentní?
Dnes vám doporučuji seznámit se se 7 hlavními znaky inteligence, které stojí za to znát.

Co je to inteligence?

Podle nejrozšířenější definice v moderní vědecké literatuře je inteligence schopnost živé bytosti přizpůsobovat se novým situacím a také schopnost pamatovat si, učit se a chápat. Inteligentní bytost je schopna hromadit zkušenosti a využívat je v budoucnu.

Vlastnost č. 1 – soběstačnost, sklon k introverzi.
Psycholog Satoshi Kanazawa dlouho studoval vzorce chování lidí s vysokou a nízkou inteligencí. Zjistil, že lidé s vysokým IQ jsou výrazně méně konzervativní a více zvídaví. Dalším zajímavým závěrem je, že inteligentní lidé jsou častěji sovy než skřivani, to znamená, že chodí pozdě spát a pozdě vstávají. Ale to není všechno. Podle studie Satoshiho Kanazawy jsou lidé s vysokým IQ soběstačnější, takže se cítí dobře, když jsou sami.

Znak č. 2 – Samostatná práce
Byla provedena studie, v níž byla skupina lidí požádána, aby řešila jednoduché logické úlohy na obrazovce gadgetu. Psychology však nezajímaly odpovědi pokusných osob, ale to, zda si všimnou, že obrazovka pravidelně mění pozadí. Lidé s vyšší úrovní inteligence se tedy natolik soustředili na řešení problému, že si nevšimli, že se na obrazovce mění barva pozadí. Důležité: Schopnost soustředit se na jediný úkol přináší mnohem lepší výsledky.

Znak č. 3 – „Vím, že nic nevím“.
Inteligentní lidé snáze přiznají, že něco neví nebo něčemu nerozumí. Důvod je jednoduchý: vysoce inteligentní člověk snadno pochopí, co neví. V důsledku toho pro něj není obtížné přiznat svou neschopnost. Zajímavé! Lidé s nízkou inteligencí často přeceňují své duševní schopnosti. Pravdou je, že čím více se člověk rozvíjí, tím jasněji si uvědomuje, jak málo toho o světě ví a kolik se toho ještě musí naučit. A naopak. V psychologii existuje Dunning-Krugerův efekt. Jeho podstatou je, že člověk, který o nějakém tématu vůbec nic neví, ale zajímá se o něj, se považuje za nejkompetentnějšího odborníka. Když se však začne nořit do všech jemností a nuancí dané problematiky, spadne do jakési intelektuální jámy, po které si uvědomí svou nekompetentnost. Nakonec dosáhne zlaté střední cesty a považuje se za průměrného odborníka.

Znamení č. 4 – Užívání si procesu učení „modrookých
Jak kdysi řekl Albert Einstein: „Nejsem nijak zvlášť chytrý, ale jsem velmi zvídavý“. Psychologové provedli mnoho studií na měření úrovně zvědavosti a vždy došli ke stejnému výsledku. Pokud má dítě vysoké IQ, bude stejně zvědavé i ve věku 50 let. Zároveň bylo prokázáno, že z dětí s nízkými nároky vyrůstá větší lenost učit se. Samozřejmě existují výjimky. Většina inteligentních lidí se skutečně ráda učí něco nového nebo rozvíjí svůj stávající potenciál.

Znak č. 5 – Dobré sebeovládání
V psychologických studiích bylo prokázáno, že lidé s vysokým IQ mají vyšší sebeovládání. Řídí se zásadou: „Počkej déle – získej více“. Nezapomínejme, že jednou ze základních vlastností inteligence je konstrukce abstraktních pojmů. To znamená, že pokud si ve svém myšlení namodelujeme situaci, v níž v budoucnu získáme mnoho výhod, pak se podvědomě naprogramujeme na úspěch. A pokud tento koncept nedokážeme zkonstruovat, pak se spokojíme s výhodami, jak se říká, tady a teď.

Znamení č. 6 – Úvahy o globálních problémech, filozofování mysli
Inteligentní lidé se často zamýšlejí nad důležitými otázkami života, např: Jak vznikl život na Zemi? Jsme ve vesmíru sami? Existuje Bůh? Jaký je smysl stvoření? Jak lze vymýtit války? A tak dále. Tato tendence má bohužel vedlejší účinek v podobě zvyšování úrovně úzkosti. Pokud například dlouho přežvykujete nad smyslem života, začne se vám zhoršovat nálada.

Znamení č. 7 – Smysl pro humor.
Psychologové požádali skupinu lidí, aby nakreslili vtipný obrázek.

Lidé s vyšším IQ kreslili velmi vtipné kresby a naopak. Byla provedena i další studie.

Zúčastnili se jí komici. Psychologové tedy zjistili, že jejich IQ bylo vyšší než průměrné. Lidé s vysokým IQ opravdu rádi vtipkují, a to i o sobě. Často vtipkují a baví je to.