Geologové objevili starověké superchous na Aljašce – Ekologické zprávy

Geologové objevili starověké superchous na Aljašce – Ekologické zprávy

Aleutské ostrovy jsou řetězem vulkanických ostrovů v blízkosti Aleutského příkopu. Souostroví se stalo objektem výzkumu geofyziků z American Geological Survey.Vědci dospěli k závěru, že Aleutský řetězec je ve skutečnosti pozůstatkem obrovské kaldery ze starověkého supervulkánu, který je v současnosti neaktivní.John Power Volcano Observatory na Aljašce uvedla, že pokud se supervulkán zaktivizuje, jeho erupce ohrozí mnoho lidí žijících v oblasti a zasáhne celou lidskou civilizaci.Vědci provedli výzkum na sopkách Herbert, Carlisle, Cleveland, Tana, Ulyaga a Kagamil. V současnosti je nejaktivnější z nich Cleveland. Všechny kužely jsou umístěny blízko sebe. Jak se ukazuje, vrcholy výše zmíněných aleutských sopek se nacházejí ve tvaru prstence.Při mapování mořského dna v oblasti byly objeveny malé vyvýšeniny vysoké 130 metrů tvořící strukturu kaldery.Geofyzici ujišťují, že objevený supervulkán nevykazuje žádné známky aktivity. Jeho identifikace je zaměřena především na lepší pochopení vulkanických procesů probíhajících na Aleutských ostrovech.Vědci jsou v rané fázi výzkumu, ale během pár měsíců budou mít o tomto záhadném supervulkánu více informací.