Zbavení špatné energie

Zbavení špatné energie
Zbavení špatné energie

1. Pokud jste vedli nepříjemný rozhovor, cítíte zhroucení, najděte si příležitost umýt si ruce – držte ruce pod tekoucí vodou alespoň minutu. Voda tímto způsobem sebere negativní energii, kterou jste na sebe nasbírali.

2. Slova nesou jen význam (sémantiku), ale i energii. Když slyšíte slova lichotky, závisti, přání, která vám jsou adresována, řekněte šeptem „V dobrou hodinu to řekni, v nevlídnou hodinu mlč.“

3. Pokud vám někdo říká urážky, nadávky, řekněte také šeptem „Vezmi to zpátky.“

4. Po tvrdém rozhovoru, kdy cítíte prudký pokles síly, můžete a dokonce potřebujete využít efekt přenosu energie. Zastavte se asi na minutu, levou rukou se držte stromu nebo keře (levá ruka v energii člověka dává), v duchu si představte, že navazujete energetický kontakt.

Mentálně. vytlačte ze sebe negativ levou rukou. Představte si, jak z vás vytahuje negativní energii. Řekněte si: „Seber ze mě všechnu špínu a negativní energii.“ Dvě nebo tři minuty stačí. Může být doprovázeno zvracením a lehkostí v těle.

5. Vezměte si zápas. Ano, jen hořící zápalka. Dýchejte na něj, představte si, že se na něj přenáší negativní energie. Poté zapíchněte zápalku tímto koncem do země.