Základní energetické zákony

Základní energetické zákony

Energie je základem všeho, co se v našem životě děje. Znalost zákonitostí chování této energie nám umožňuje objevit vlastní potenciál a sílu, kterou skutečně disponujeme. Několikrát si přečtěte a zamyslete se nad…

1. Život je pohyb energie. Aby tedy vaše energie byla na správné úrovni, musíte se vyvarovat stagnace ve svém těle. A to jak fyzické, tak duševní. Závěr : Více se hýbejte, učte se novým věcem, neustále se rozvíjejte, stanovujte si cíle a dosahujte jich.

2. Poznání má sílu vlivu. To znamená, že informace vám mohou jak zlepšit náladu, tj. zvýšit energii, tak ji zkazit, tj. snížit sílu. Závěr: Filtrujte informace, které k vám přicházejí. Zúžte nebo eliminujte kanály, kterými k vám přicházejí negativní informace. Zvyšte počet pozitivních kanálů.

3 Energie přichází k člověku z vnějšího světa různými kanály – potravou, vzduchem, vodou, smyslovými nebo vjemovými. Pokud některý kanál z jakéhokoli důvodu nefunguje správně, energie je dodávána špatně nebo není dodávána vůbec. To znamená, že energie člověka je snížená, což vede ke špatné náladě a špatným výsledkům.

4. Pro volný tok energie musí být člověk ve stavu rovnováhy a vyváženosti těla, mysli, chování a vnějšího prostředí.

5. Chcete-li zvýšit svou energetickou hladinu, musíte sledovat vztah mezi vnějšími událostmi a svým stavem. Závěr : Sledujte reakce vlastního těla a co nejvíce eliminujte ty události, které negativně ovlivňují vaši pohodu a komfort.

6. To, na co zaměřujete své myšlenky a pozornost, vážně ovlivňuje vaši energii. Pokud trávíte většinu času starostmi, obavami, strachem z něčeho, bude vaše energetická hladina velmi nízká. Čím více času strávíte starostmi, tím více energie ztrácíte. Paradoxem je, že negativní myšlenky vás vybíjejí, zatímco ty pozitivní vás nabíjejí. Závěr: Věnujte pozornost tomu, čeho chcete dosáhnout a jak toho dosáhnout. Prázdné starosti přenechte jiným.

7. Čím kvalitnější je vaše trávení, tím méně energie při něm vydáte, tím méně odpadu a toxinů vyprodukujete a tím více živin získáte. Závěr: Sledujte kvalitu své stravy a trávení.

8. Některé potraviny jsou snadno stravitelné, jiné vyžadují více energie, což znamená, že jejich vstřebávání vede k únavě a snížení aktivity. Závěr: Sledujte svůj stav po jídle. Pokud se cítíte ospalí nebo máte málo energie, je třeba změnit stravu.

9. Stres a další negativní reakce mají tlumivý vliv na vaši energii a trávení. Vyžadují stav uvolnění a odpočinku, kterého lze dosáhnout pomocí faktorů zlepšujících náladu.

10. Existují přirozené rytmy. Činnosti v souladu s nimi zvyšují vaši energii a výkonnost, při jejich narušení se vaše celková výkonnost snižuje a zvyšuje se vaše únava.

11. Prostředí – lidé, příroda, města – také ovlivňuje energetický stav organismu.

12. 5 Smyslové orgány jsou energetické kanály, kterými může energie přicházet i odcházet.

13. Váš život je váš osobní rozvoj, nikoli služba vnějším objektům. Když někomu nebo něčemu sloužíte, odevzdáváte svou energii. Když se rozvíjíte, zvyšujete svou energii.

14. Aby vaše energie mohla efektivně fungovat, potřebujete období odpočinku, a to jak fyzického, tak duševního. To znamená, že 1 den v týdnu byste měli věnovat odpočinku a relaxaci. A jednou za čtvrt roku si vezměte 3denní mini dovolenou.

15. Abyste zvýšili svou vitalitu, měli byste se zaměřit na zdroj energie, tj. na vnější energii, a ne na problém, který vzniká v důsledku jejího nedostatku, tj. na únavu. Neměli byste odstraňovat únavu, ale zvyšovat svou energii. Pak zmizí i únava.