Výzkum: Covid-19 zvyšuje riziko vzniku Alzheimerových a Parkinsonových nemocí

Výzkum: Covid-19 zvyšuje riziko vzniku Alzheimerových a Parkinsonových nemocí

>Riziko mozkového krvácení a ischemické cévní mozkové příhody se také zvyšuje.Nová studie prezentovaná na kongresu Evropské neurologické akademie ve Vídni zjistila zvýšené riziko některých neurologických poruch u pacientů, kteří měli COVID-19.Konkrétně ti, kteří se uzdravili, měli 3,5krát vyšší pravděpodobnost, že jim bude diagnostikována Alzheimerova choroba, a 2,6krát vyšší pravděpodobnost, že jim bude diagnostikována Parkinsonova choroba. Navíc u nich byla 4,8krát vyšší pravděpodobnost mozkového krvácení a 2,7krát vyšší pravděpodobnost vzniku ischemické cévní mozkové příhody.Údaje byly získány po analýze elektronických zdravotních záznamů téměř poloviny celé dánské populace v letech 2020 až 2021.Pardis Zarifkar z Kodaňské univerzitní nemocnice uvedl, že kvůli enormní prevalenci COVID-19 by se základní míra neurodegenerativních onemocnění mohla v nadcházejících letech po celém světě zvýšit.Lékař dodal, že s výjimkou ischemické cévní mozkové příhody se zdá, že většina neurologických poruch po COVID-19 není častější než po chřipce nebo komunitní bakteriální pneumonii.Po mnoho let byla nejvýznamnější hypotéza vysvětlující souvislost mezi virovými infekcemi a neurodegenerací, že zánět způsobený infekcí může buď iniciovat, nebo urychlit rozvoj neurologického onemocnění. Přehledový článek publikovaný v roce 2012 naznačil, že opakované virové infekce by mohly spustit „kaskádu událostí“, které se obvykle vyskytují v nejranějších fázích neurodegenerace.Sarah Imarcio z charitativní organizace Alzheimer’s Research UK dodala, že neurologické stavy, které způsobují demenci, jsou způsobeny kombinací faktorů, od genetické predispozice až po věk a podmínky prostředí. COVID-19 proto potenciálně hraje malou roli v celkovém riziku rozvoje těchto onemocnění u člověka.