Vědci řekli, v jakém věku musíte přestat kouřit

Vědci řekli, v jakém věku musíte přestat kouřit

>Červená čára, která by neměla být překročena.Kouření je spojeno se zvýšeným rizikem úmrtí, ale ti, kteří přestanou v mladém věku, mohou toto riziko snížit na normální úroveň, jako by nikdy nekouřili. V nové velké studii vědci zjistili, že věková hranice pro bezpečné skoncování s tímto zlozvykem je 35 let.Studie zjistila, že ti, kteří přestali kouřit, zlepšili své zdraví později v životě, ale jejich úmrtnost byla stále vyšší než u těch, kteří přestali kouřit dříve.Například bývalí kuřáci, kteří přestali kouřit ve věku 35 až 44 let, vykazovali o 21 % vyšší úmrtnost z jakékoli příčiny ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili. A ti, kteří přestali ve věku 45 až 54 let, měli o 47 % vyšší úmrtnost ze všech příčin.Analýza zahrnovala údaje z průzkumu více než 550 000 dospělých, kteří vyplnili dotazníky mezi lednem 1997 a prosincem 2018 a kterým bylo v době náboru 25 až 84 let. Patří mezi ně současní kuřáci, bývalí kuřáci a ti, kteří nikdy nekouřili nebo vykouřili méně než 100 cigaret za svůj život.Toto je třetí velká studie, která naznačuje, že 35 let může být optimálním věkem pro ukončení kouření, zejména pro ty, kteří začínají kouřit v raném věku.Potvrzení tohoto termínu by mohlo potenciálně motivovat mladé kuřáky, kteří chtějí přestat kouřit, řekl John P. Pierce, emeritní profesor na katedře rodinného lékařství a veřejného zdraví na Kalifornské univerzitě.