Vědci řekli, jak moc spát

Vědci řekli, jak moc spát

> Plníte kvótu?Nová studie zjistila, že lidé starší 50 let potřebují spát alespoň pět hodin v noci, pokud chtějí snížit riziko četných chronických onemocnění. K tomuto závěru dospěli vědci z univerzity Paris-Cité.Vědci naznačují, že pět hodin může být hranice, na kterou by se starší lidé měli zaměřit, pokud chtějí zůstat zdraví. Kdo spal v průměru déle, měl vyšší šanci vyhnout se zdravotním problémům.Studie se zúčastnilo téměř 7 000 britských státních úředníků starších 50 let, kteří netrpěli multimorbiditou. Všichni se v roce 1985 zúčastnili studie Whitehall Cohort Study. Jejich současná data byla analyzována v nové studii s cílem najít souvislost mezi spánkem a rozvojem nemocí.Na základě výsledků komplexní analýzy vědci zjistili, že krátká doba spánku je spojena s nástupem chronického onemocnění a multimorbidity, nikoli však s následnou úmrtností u lidí s chronickým onemocněním.Zde je několik dalších závěrů:Existuje konzistentní souvislost délky spánku ≤ 5 hodin ve věku 50, 60 a 70 let s vyšším rizikem multimorbidity, zatímco souvislost s délkou spánku ≥ 9 hodin byla pozorována pouze při měření ve věku 60 a 70 let.Krátká doba spánku ve věku 50 let byla spojena s 20% zvýšeným rizikem prvního chronického onemocnění a podobně zvýšeným rizikem následné multimorbidity, ale v tomto rámci nebyl jasný důkaz o souvislosti s mortalitou.Vědci se domnívají, že v ideálním světě bychom měli všichni spát zhruba osm hodin, ale pokud má život jiné plány, pak by pět hodin mělo být opravdu naprosté minimum.