Vědci odhalili mechanismus, který potlačuje posedlé myšlenky

Vědci odhalili mechanismus, který potlačuje posedlé myšlenky

Vědci odhalili mechanismus, který potlačuje posedlé myšlenky

>Tento objev vysvětluje, proč lidé s úzkostí, depresí a schizofrenií trpí posedlostí.Michael AndersonProfesor z Rady pro lékařský výzkum Spojeného království.„Schopnost ovládat své myšlenky je pro naše blaho prvořadá,“ říká Anderson. „Jeho narušení způsobuje nejvíce oslabující příznaky psychické nemoci: rušivé vzpomínky a obrazy, halucinace, patologickou úzkost.“Prefrontální kůra je zodpovědná za kontrolu našich akcí. Jak se ukazuje, ovlivňuje to i ovládání myšlení. Tato oblast mozku funguje jako hlavní regulátor, který vysílá signály do motorické kůry, která je zodpovědná za akce, a do hipokampu, který je zodpovědný za vzpomínky. To druhé objevili vědci během experimentu.Účastníci byli požádáni, aby si zapamatovali dvojice nesouvisejících slov, jako například „test“/„šváb“, „mech“/„sever“. Pak si museli zapamatovat druhé slovo z dvojice, pokud se rozsvítilo zelené světlo, a potlačit vzpomínku, pokud se rozsvítilo červené světlo. Když se objevilo červené slovo „test“, účastníci se na něj museli podívat, ale nemyslet na párové slovo „šváb“.Pomocí fMRI vědci pozorovali, co se děje v mozku, když se účastníci snaží potlačit své myšlenky. A pomocí magnetické rezonanční spektroskopie v něm bylo možné měřit biochemické změny.Ukázalo se, že schopnost potlačit nežádoucí myšlenky je založena na práci neurotransmiteru zvaného GABA.Neurotransmitery přenášejí signály mezi nervovými buňkami a GABA (kyselina gama-aminomáselná) je hlavním inhibičním neurotransmiterem nervového systému. Uvolněný jednou nervovou buňkou potlačuje aktivitu ostatních buněk s ní spojených. Koncentrace GABA v hipokampu může předpovědět, zda bude člověk schopen blokovat myšlenky a vzpomínky. Během experimentu měli ti, kteří měli v hipokampu méně GABA, potíže s potlačováním nežádoucích myšlenek.Podle Andersona by takový objev mohl pomoci při léčbě schizofrenie. Lidé s touto poruchou mají hyperaktivní hippocampus, což je v souladu s intruzivními příznaky, jako jsou halucinace. Posmrtné studie ukázaly, že inhibiční neurony (které používají GABA) jsou u pacientů abnormální, což ztěžuje prefrontální kůře regulovat aktivitu hipokampu. Ukazuje se, že hipokampus nedokáže potlačit dotěrné myšlenky a vzpomínky a projevují se ve formě halucinací.Dříve jsme mohli říci pouze: „Tato oblast mozku ovlivňuje tuto oblast mozku.“ Ale nyní můžeme spekulovat o roli inhibičních neuronů při potlačování nežádoucích myšlenek.Michael AndersonAnderson věří, že tento objev by mohl vést k novému přístupu k léčbě obsedantních myšlenek. Dříve se snažili ovlivnit pouze prefrontální kůru, ale nyní je jasné, že k blokování nežádoucích myšlenek je potřeba zlepšit fungování GABA v hipokampu.