Vědci našli způsob, jak bojovat proti mentální nestabilitě dospívajících související s věkem

Vědci našli způsob, jak bojovat proti mentální nestabilitě dospívajících související s věkem
Vědci našli způsob, jak bojovat proti mentální nestabilitě dospívajících související s věkem

V další studii zabývající se souvislostí mezi duševním zdravím a fyzickou aktivitou u dospívajících potvrdili vědci z Východofínské univerzity příznivý vliv fyzické aktivity na psychický stav této věkové skupiny.

Zkoumán byl vzorek 33 000 dospívajících ve věku 15-16 let. Byli rozděleni do skupin podle pohlaví, etnického původu, finanční situace rodiny, úrovně vzdělání rodičů, vzdálenosti do školy a životního stylu. Zjišťovalo se také, jak se mění kvalita duševního zdraví mladých lidí, kteří mají alespoň malou nebo žádnou fyzickou aktivitu týdně.

Ukázalo se, že v případě 30 minut tělesného pohybu týdně klesla úroveň stresu dospívajících o 17 %, v případě 60 minut tělesného pohybu týdně o 22 % a o 32 % se snížila pravděpodobnost deprese a úzkosti. A u těch, kteří cvičili alespoň 4 hodiny týdně, se maximálně snížila pravděpodobnost jakýchkoli metabolických poruch.