Vědci našli látku pro boj proti koronaviru

Vědci našli látku pro boj proti koronaviru

Vědci našli látku pro boj proti koronaviru

>Snižuje riziko hospitalizace na polovinu.Farmaceutické společnosti Merck a Ridgeback Biotherapeutics tvrdí, že experimentální lék molnupiravir je účinný v boji proti koronaviru. To se prokázalo během třetí fáze klinických studií, kterých se zúčastnilo asi 750 lidí.Všichni účastníci měli laboratorně potvrzený COVID-19 mírné až střední závažnosti a splňovali alespoň jeden rizikový faktor nepříznivého průběhu onemocnění (obezita, cukrovka, věk nad 60 let atd.). Po dobu pěti dnů bylo některým subjektům podáváno placebo, zatímco jiní užívali tablety molnupiraviru.Podle předběžné analýzy snížil molnupiravir riziko hospitalizace nebo úmrtí přibližně o 50 %. Během 29 dnů bylo ve skupině s placebem hospitalizováno 53 z 377 pacientů (14,1 %) a osm zemřelo. Ve druhé skupině užívající drogu bylo hospitalizováno 28 z 385 osob (7,3 %) a nikdo nezemřel.Vědci také potvrdili, že lék byl stejně účinný proti všem variantám viru, včetně kmenů gama, delta a mu. Účinnost léku nezávisela na konkrétních příznacích a počátečních rizikových faktorech nepříznivého průběhu onemocnění pacienta.Tyto výsledky umožnily, aby byly testy léků dokončeny v předstihu. Společnost Merck nyní plánuje co nejdříve podat žádost o povolení nouzového použití molnupiraviru americkému FDA (Food and Drug Administration) a také regulačním orgánům v dalších zemích.Účinnost molnupiraviru byla potvrzena nejen v USA. Indická farmaceutická společnost Hetero Labs provedla studii účinku léku na pacienty s mírným onemocněním COVID-19. Průběžné výsledky ukázaly, že 6,2 % pacientů ve skupině s placebem bylo hospitalizováno během 14 dnů pozorování a pouze 1,6 % v hlavní skupině užívající molnupiravir.