V péči o držení těla

V péči o držení těla
V péči o držení těla

Venku je zima, takže se méně hýbeme než v aktivní letní sezóně a naopak více sedíme. Je na čase si připomenout potřebu zdravého držení těla a přijmout jednoduchá opatření k udržení zdraví.

Když má člověk správně zformované držení těla, získá nejen plus za přitažlivost, ale také reguluje kondici páteř, klouby a další tělesné systémy.

1. Mávejte rukama do stran. Položte chodidla na šířku ramen, spusťte ruce podél těla a narovnejte záda.Zvedněte ruce, roztáhněte je do stran, abyste otevřeli hrudník.Spojte ruce před sebou (jedna nad druhou). Vaše pravá ruka by měla směřovat doleva a levá — doprava tak, aby se lokty setkaly.Měli byste cítit práci lopatek.Pokračujte v kývání pažemi po dobu 45–60 sekund.

2. Zploštění lopatek. Postavte se s nohama na šířku ramen, mírně pokrčte kolena a předkloňte se. Záda by měla zůstat rovná.Dívejte se na podlahu a přitom držte hlavu rovně.Zvedněte ruce do stran a ohněte je v loktech. Spojte lopatky k sobě.Položte ruce před hrudník.Pokračujte ve stahování lopatek, jako byste létali po dobu 45–60 sekund.

3. Protahování vsedě na židli. Toto cvičení můžete provádět na židli i při práci u počítače.Položte ruce za hlavu a roztáhněte lokty do stran.Zaměřte se na protažení horní části páteře.Opřete se a protáhněte záda.Proveďte toto cvičení pokaždé, když se cítíte unavení ze sezení.

4. Cvičte s expandérem nebo ručníkem. Toto cvičení můžete provádět s expandérem nebo ručníkem.Uchopte expandér přímým úchopem a držte jej přímo před sebou.Vytáhněte expandér do stran a vytvořte napětí.Zvedněte ruce nahoru a spusťte je za zády.Cvičení provádějte 45 sekund.

5. Zakřivení páteře s důrazem na všechny čtyři. Postavte se na všechny čtyři. Položte předloktí na speciální válec nebo polštář.Zakulat záda a zhluboka se nadechnout.Začněte vydechovat a prohýbejte hrudník dolů směrem k podlaze.Měli byste cítit napětí ve střední části zad. Pokud máte pocit, že máte napjaté spodní části zad, posuňte hýždě blíže k patám.Provádějte 8–12 opakování 2–3krát denně.

A nezapomeňte si pomoci udržet správné držení těla, když sedíte, čas od času se zkontrolujte, zda držíte rovná záda. A během dne stačí pravidelně dělat namaste zezadu (dlaně spojte za zády co nejdále, hlavně – bez bolesti), abyste udrželi páteř ve zdravé poloze.