Užitečné stránky pro školáky

Užitečné stránky pro školáky

Znalosti jsou tvrdý oříšek. Pro žáky a studenty není návrat do školních lavic po prázdninách tak snadný, jak by si přáli. Kilogramy zastaralých znalostí zcela odradí přirozený zájem o učení. Jak ho získat zpět? Webové stránky pro školáky

Astronomie
~ Měřítko vesmíru Unikátní interaktivní model vám pomůže odhadnout velikost většiny známých objektů ve vesmíru, od atomů až po galaxie! Po kliknutí na objekt se zobrazí další informace. Pro změnu měřítka uvažovaného prvku vesmíru je třeba použít posuvník nebo otáčet kolečkem myši.

~ Pielspace solarsystem

Tato stránka vám umožní vizualizovat vzdálenosti mezi objekty ve sluneční soustavě. Jeden pixel obrazovky bude brán jako 3474 kilometrů – to je průměr Měsíce. Posunutím téměř 17 000 bodů uvidíte Merkur.

Program také umožňuje měřit vzdálenost v astronomických jednotkách, kilometrech, průměrech Země a podobně. Vyzkoušejte se a dostaňte se na hranice naší sluneční soustavy.

Historie
~ Mapa současníků Málokdo z nás zná historii opravdu dobře. Důvodem je to, že máme tendenci studovat jednu zemi a podrobně se zabývat vším, co se v ní v různých časových obdobích událo.

Tento způsob výuky neumožňuje pochopit vzájemné souvislosti mezi historickými událostmi. Proto se stále více rozšiřuje tzv. horizontální metoda studia dějin.

Krásným příkladem toho, jak názorná a zajímavá může být „horizontální historie“, je projekt Mapa současníků. Jeho tvůrce Jurij Bogdanov odvedl obrovský kus práce při vytváření interaktivní časové osy, která prezentuje údaje o téměř 10 000 velkých historických osobnostech.

Věděli jste, že Buddha a Pythagoras byli současníci a že Rembrandt dost možná namaloval portrét Stěpana Razina? Pokud ne, okamžitě klikněte na odkaz!

~ Interaktivní atlas světových dějin

Tato služba se nachází na samém rozhraní historie a geografie. Umožňuje vám proniknout do geopolitické situace jakéhokoli historického období.

Na interaktivní mapě světa se můžete podívat, kde se v daném roce nacházely hranice určitých států. Pokryty jsou téměř celé dějiny lidstva – od čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem až po současnost.

Zeměpis
~ Windyty.com Živá interaktivní mapa počasí poskytuje v reálném čase interaktivní vizualizaci větrných proudů, teploty, tlaku, srážek a mořských proudů na celém světě. Můžete se podívat, jak se rodí bouře v Atlantském oceánu, nebo sledovat proudění Golfského proudu.

~ Earth.nullschool.net

Tato služba vám umožní posoudit úroveň znečištění atmosféry a oceánů prachem a různými chemickými sloučeninami.

~ Cesta do středu Země

Co by se stalo, kdybyste vyvrtali díru do středu Země? Tato interaktivní služba od BBC vám to umožní a zároveň vám ukáže mnoho zajímavého, co se skrývá v neuvěřitelných hloubkách: hrobky a katakomby, nejhlubší jeskyně a doly.

Tvůrci službu naplnili spoustou zajímavých informací. Koho by napadlo, že nejhlubší hotel na světě se nachází v hloubce 155 metrů v útrobách opuštěného stříbrného dolu a nejhlubší půlmaraton se konal v hloubce 212 metrů v polském solném dole.

Souběžně s tím se můžete ponořit do oceánu a „vidět“ vraky lodí, hlubinné ryby a Mariánský příkop. Zajímavé je, že nejhlubší důl na Zemi (Tau Tona, Jihoafrická republika – 5000 metrů) je mnohem hlubší než vrak Titaniku (Severní Atlantik – 3750 metrů).

Chemie
~ Periodická videa Služba TEDed vytvořila interaktivní tabulku chemických prvků. Kliknutím myší na libovolnou buňku tabulky se automaticky otevře video, ve kterém podivný profesor z Nottinghamské univerzity během 2-3 minut vysvětlí základní chemické vlastnosti vybraného prvku a jeho využití v každodenním životě.

Matematika
~ Desmos Tato online služba umožňuje vytvářet grafy ze vzorce funkce. Samotná funkce se zadává do levého sloupce a graf se automaticky vykreslí v pravé části.

Služba bude užitečná pro ty, kteří potřebují rychle a snadno sestavit graf funkce, kteří mají potíže se sestavováním grafů funkcí, nebo pro ty, kteří potřebují zkontrolovat správnost grafu s co nejmenším úsilím.

Video lekce ve školním programu
~ Interneturok Vynikající zdroj, který představuje lekce školního programu ve videích, poznámkách, testech a simulátorech. Největší pochvalu si však zaslouží právě video lekce, ve kterých učitelé velmi jasně, stručně a srozumitelně vysvětlují, co jste ve škole v hodinách nestihli. I dospělým se budou hodit, aby si utvrdili své znalosti v té či oné oblasti.

Moderní technologie umožňují učit se s radostí, a to i cizí jazyky.