Účast pozornosti během pracovního dne

Účast pozornosti během pracovního dne

1. Postavte se blízko dveří a otočte se čelem ke kanceláři. Deset sekund se rozhlédněte po místnosti. Pak jděte do bufetu na čaj a v duchu si sepište všechny položky, které si pamatujete. Zkuste toto cvičení provádět každý den a všímejte si všech změn, které se dějí na vašem pracovišti.

2. Zadejte libovolných 20 číslic a poté se pokuste najít sekvenci tří nebo více číslic, jejichž součet je 16. (Například: 42796528642584318829)

3. Vezměte dvě vícebarevná pera, do každé ruky jedno. Zkuste nakreslit kruh a trojúhelník oběma rukama současně. Snažte se, aby rohy trojúhelníku byly co nejostřejší, a aby kruh skutečně vypadal jako kruh. Cvičení opakujte 10x. To nejen rozvine motoriku rukou, ale také pomůže soustředit se.

4. Zkuste společně se svými kolegy najít skrytá jména ve zdánlivě jednoduchých frázích. Například: „Číšníku, dones kafe svému strýci.“ (Fedya) nebo „Sotva našel prsní kříž.“ (Elena)

5. Před obědem si vzpomeňte na všechny tváře a předměty, které jste viděli během první poloviny pracovního dne. Zkuste si vzpomenout, jakou kravatu měl váš šéf dnes do práce, nebo si na ranní poradě doslova zopakujte jeho úvodní prohlášení.