Tajný klíč Fn a jeho použití

Tajný klíč Fn a jeho použití
Tajný klíč Fn a jeho použití

Tajný klíč Fn a pravidla jeho použití

Fn je modifikační klávesa, která po stisknutí mění chování některých tlačítek umístěných na klávesnici (většinou na noteboocích, ale existují i výjimky) a otevírá uživatelům další funkce, například přepnutí do multimediálního režimu nebo emulaci akcí implementovaných v hardwaru. Hovoříme o úpravě jasu displeje, aktivaci přívěsku a změně hlasitosti. Existují i alternativní scénáře použití, ale mnohem vzácnější.

Neexistuje jednotný standard popisující pravidla umístění Fn – výrobci často volí individuální způsob, a proto se snaží vytlačit Ctrl, nebo klávesu přesunout na pravou stranu klávesnice – za mezerník. Častěji však Fn zaujímá místo v levém dolním rohu – vedle kláves Ctrl, Win (nebo Cmd na počítačích Apple) a Alt.

Seznam užitečných kombinací
Kombinace kláves používané v kombinaci s Fn závisí na výrobci notebooku a někdy i na verzi operačního systému (Windows, MacOS), a proto je poměrně problematické sestavit seznam „standardních“ akcí.

Zde je několik příkladů:

FN + F1. Pomáhá zcela ztlumit zvuk v systému (bez ohledu na použité zařízení – sluchátka, reproduktory nebo sluchátka).
FN + F2 nebo F3. Běžná kombinace pro snížení nebo zvýšení hlasitosti.
FN + F4. Aktivace nebo deaktivace „režimu spánku“. U některých modelů notebooků pomáhá ovládat spuštěné přehrávače médií (např. pozastavení) nebo vyhledávat sítě Wi-Fi.
FN + F5. Tlačítko zastavení, nastavení podsvícení nebo funkce pro zobrazení obrazu na druhém monitoru připojeném k notebooku.
FN + F6. Zapnutí nebo vypnutí touchpadu.
Často se vyskytují kombinace spojené s tlačítky PG Up a PG Down (přetáčení videoklipů nebo zvukových skladeb dozadu a dopředu) a také Home a End, posouvající obsah na počáteční nebo koncový bod.

Jak zapnout a vypnout vyhrazené tlačítko
Ve výchozím nastavení je tlačítko Fn zapnuto a plní přiřazené funkce ve standardním režimu – to znamená, že emuluje některé akce a otevírá přístup do multimediálního režimu. V některých případech se však při interakci s klávesou Fn nestane nic. Možná je klávesa vypnutá nebo není aktivovaná, proto je důležité vědět, jak vše uvést zpět do funkčního stavu.

Kombinace kláves
Nejběžnější metoda spojená s kombinací kláves Esc + Fn. Již během sekundy se změní stav modifikační klávesy a výše popsané kombinace budou plně k dispozici.

Alternativním způsobem aktivace je kombinace FnLock + Fn. FnLock se na klávesnici jako samostatné tlačítko vyskytuje jen zřídka a častěji je spojen s klávesami Esc, Home nebo dokonce Delete – hodně záleží přímo na výrobci notebooku.

Nastavení systému BIOS
Systém BIOS často pomáhá řídit funkční nebo multimediální stav klávesy Fn. V části „Konfigurace systému“, kde se vybírá jazyk a nastavují parametry vizualizace, se nachází samostatná položka – „Režim akčních kláves“. Pokud vyberete možnost „Enabled“ (Povoleno), budou opět k dispozici kombinace s klávesou Fn. Pokud vyberete možnost „Disabled“ (Zakázáno), nebude možné pomocí klávesnice snižovat hlasitost, upravovat jas displeje nebo přetáčet úryvky filmu.

V ojedinělých případech souvisejí problémy se zapínáním a vypínáním klávesy Fn s absencí motivového ovladače. Problém se řeší triviálně – návštěvou webových stránek výrobce, odkud je třeba stáhnout sadu programů dodávaných ve speciální sadě a schopných poloautomaticky opravit řadu chyb a dokonce obnovit výkon počítače.

Jako přibližný „referenční bod“ slouží seznam shod mezi značkou a požadovaným softwarem:

ASUS – ATKPackage.
Lenovo – Lenovo Energy Management.
Acer – Launch Manager.
Dell – aplikace Dell QuickSet.
Samsung – Easy Manager.
Toshiba – Hotkey Utility.
Kromě jednotlivých sad existují také distribuce přizpůsobené konkrétnímu modelu notebooku.

Co dělat, když tlačítko funguje obráceně
Existuje několik důvodů podivného fungování klávesy Fn. Za prvé je na klávesnici stisknuto tlačítko FnLock, které blokuje některé multimediální akce. Za druhé není aktivována položka systému BIOS týkající se klávesových zkratek. A někdy uživatelé nepozorovaně aktivují uzamčení jednotlivých tlačítek na klávesnici pomocí kombinace Fn + NumLock.

Co dělat, pokud tlačítko nefunguje správně
Nesprávná funkce klávesy Fn, která se nachází na klávesnicích notebooků, přímo souvisí s ovladači: standardní kombinace nejsou operačním systémem banálně vnímány.

Problém můžete vyřešit ručně stažením potřebných aktualizací z webových stránek výrobce (doporučujeme najít speciální sadu s užitečným softwarem přizpůsobenou konkrétnímu modelu notebooku), ale jednodušší je použít speciální nástroj – Driver Booster.

Kontrola stavu ovladačů je automatická, nevyžaduje předchozí registraci a restartování počítače. Celý postup zabere 5-7 minut a výsledkem je, že klíč bude opět fungovat ve standardním režimu.