Skutečnost, že skutečné štěstí je postarat se o sebe

Skutečnost, že skutečné štěstí je postarat se o sebe
Skutečnost, že skutečné štěstí je postarat se o sebe

Paní učitelka přinesla do školy balónky a vyzvala děti, aby si je vzaly a napsaly na ně svá jména.Poté byly všechny balónky vyneseny na chodbu a paní učitelka je míchala. Učitel dal dětem 5 minut, aby si každý našel balónek se svým jménem. Děti se běžely podívat, ale čas vypršel a nikdo nenašel jeho míček…

Pak učitelka požádala děti: vezměte míček, který leží poblíž, a dejte ho osobě, jejíž jméno je napsáno na něm. Netrvalo to ani dvě minuty a každý měl v ruce svůj vlastní balón.

Nakonec učitel shrnul morálku, která z tohoto experimentu plyne:
„Balóny jsou jako štěstí. Člověk ho nenajde, když hledá jen sebe. Ale pokud o sebe všichni stojí, můžete ho najít rychleji.“