S jakými slovy můžete obohatit slovní zásobu, aby to znělo důraznější

S jakými slovy můžete obohatit slovní zásobu, aby to znělo důraznější
S jakými slovy můžete obohatit slovní zásobu, aby to znělo důraznější

Epatická – být zvyklá na (bolest, šokovat)

Kollysia – tvrdohlavá (konflikt)

syfrazhitka – feministka

kaiman – krokoled

ambival – duální (nejednoznačný) 

Ortodoxní – neústupný (správný) 

Profan – ignorant (amatér , neprofesionální) 

Pomluva – pomluva (pomluvy) 

Pohané – koketní (drzé)

Pokání – trest 

Domýšlivost – domýšlivost 

Latentní – skryté 

Indiferentní – lhostejný (lhostejný, neutrální) 

Legitimní – legální 

Corsair – pirát 

Brankář – brankář 

Preventivní – varovné

Skrupulózní – úzkostlivý (pedantský)  

Aberace – odklon od pravdy, klam (zkreslení) 

Perdimonocle (perdit monocle) – něco, co způsobuje velké překvapení nebo nepříjemné překvapení

Transcendentní – nepoznatelné (iracionální, nepochopitelné) 

Ostracismus – exil (šikana)

Parita – rovnost (ekvivalence, ekvivalence, rovnost) 

Test – test & nbsp; shnik (spolupracovník, spolupracovník) 

Annexia – vynucená anexe

Manželské – manželství (manželské) 

Tendenční – módní, podle nejnovějších módních trendů 

Proforma – formálnost 

Apologeta – podporovatel (sledovník) 

Vznešený – nadšený (nadšený, inspirovaný)

Synopse – recenze (tj. stručné vyjádření podstaty)