Rady z psychosomatiky

Rady z psychosomatiky

Rady z psychosomatiky

Člověk se smutným obličejem má zjevně nešťastné myšlenky. Zajímavé jsou v tomto ohledu tváře starých lidí. Jsou přímým odrazem toho, jak po celý život přemýšleli. Jak budete vypadat, až zestárnete?

Níže je uveden kompletní seznam metafyzických diagnóz a mentálních příčin mnoha nemocí. Je asi z 90-95 % pravdivý:

Hlava představuje nás samotné.

Je to to, co ukazujeme světu. Podle hlavy se poznáme. Když je něco v nepořádku s hlavou, znamená to, že je něco v nepořádku s námi.

Vlasy představují sílu.

Když máme velký strach, vytváříme si „ocelový pás“, který obvykle začíná v ramenních svalech a pak přechází do hlavy a někdy i do očí. Vlasy vyrůstají skrze vlasový váček. Když lebku hodně napínáme, tyto váčky se automaticky uzavřou a vlasy začnou odumírat a vypadávat. Pokud napětí trvá stále a lebka není uvolněná, vlasy přestanou růst. Výsledkem je plešatost. Ženy plešatí od té doby, co vstoupily do „obchodního“ světa mužů.

Ne vždy si toho samozřejmě všimneme, protože mnohé paruky vypadají naprosto přirozeně.

Uši.

Představují symbol schopnosti naslouchat a slyšet. Když má člověk problémy s ušima, znamená to, že se v jeho životě děje něco, co kategoricky odmítá slyšet. Bolest uší je příkladem konečného podráždění tím, co slyšíte. Děti často trpí bolestmi uší. Ony, chudinky, musí doma poslouchat všechno, co slyšet nechtějí. Dětem je zakázáno vyjadřovat svůj hněv, a protože je pro ně téměř nemožné cokoli změnit, vede tato neschopnost k hučení v uších.

Hluchota představuje dlouhodobou – možná celoživotní – neochotu kohokoli poslouchat. Poznámka: když vidíme jednoho z partnerů s naslouchátkem, druhý mluví bez přestání…

Oči hovoří o schopnosti vidět.

Když máme problémy s očima, obvykle to znamená, že odmítáme cokoli vidět – ať už sami sebe, nebo svůj život. Když vidím malé děti s brýlemi, vím: něco doma není v pořádku, doslova se odmítají na něco dívat. Pokud nejsou schopny situaci doma změnit, doslova rozptylují svůj zrak tak, že jejich oči ztrácejí schopnost jasně vidět.

Bolesti hlavy se objevují, když se cítíme neúplní.

Až vás příště bude bolet hlava, na chvíli se zastavte a zeptejte se sami sebe, kde se cítíte ponížení a proč. Odpusťte si, nechte tento pocit odejít a bolest hlavy sama zmizí.

Migrény si vytvářejí lidé, kteří chtějí být dokonalí, a ti, kteří mají v tomto životě nahromaděno mnoho podráždění.

Krk a hrdlo jsou velmi zajímavé.

Krk je schopnost pružného myšlení, schopnost vidět druhou stranu problému a pochopit pohled druhého člověka. Když máme problémy s krkem, znamená to, že jsme tvrdohlaví a odmítáme být pružnější.

Krk představuje naši schopnost postavit se za sebe, říci si o to, co chceme. Problémy s hrdlem vznikají z pocitu, že „nemáme právo“, a z pocitu méněcennosti. Bolest v krku je vždy podrážděním. Pokud je doprovázena nachlazením, je to také zmatek. Zánět hrtanu obvykle znamená, že jsme tak rozzlobení, že doslova nemůžeme mluvit. Hrdlo navíc představuje oblast těla, kde se soustřeďuje veškerá naše tvůrčí energie. Nemoci spojené s mandlemi a štítnou žlázou jsou tedy známkou toho, že se vám nepodařilo udělat to, co byste chtěli udělat v tvůrčím smyslu. Právě v oblasti hrdla se odehrávají naše změny jako první. Když se bráníme změnám, máme větší pravděpodobnost, že budeme mít problémy s hrdlem. Všimněte si, jak někdy začneme z ničeho nic kašlat. Nebo začne kašlat někdo jiný. Co přesně se v tu chvíli říká? Na co reagujeme? Může to být tvrdohlavost, odpor nebo důkaz, že jsme v procesu změny?

Vaše záda jsou opěrným systémem. Problémy se zády naznačují, že se necítíte dostatečně podepřeni. Příliš často si myslíme, že nás podporuje rodina a přátelé. Ve skutečnosti je to podpora vesmíru a samotného života.

Problémy s horní částí zad jsou signálem nedostatečné emocionální podpory: „Můj manžel (milenec, přítel) mi nerozumí a nepodporuje mě.“ Víte, co to znamená? Střední část zad má přímou souvislost s pocity viny. Bojíte se toho, co máte v zádech, nebo tam něco skrýváte? Nemáte pocit, že vám někdo vrazil nůž do zad?

Děláte si neustále starosti o své peníze? Jaká je vaše finanční situace? Mohla by být zdrojem vašich problémů s dolní částí zad.

Plíce jsou schopností přijímat a dávat život.

Problémy s plícemi obvykle pramení z naší neochoty nebo strachu žít naplno nebo z toho, že si myslíme, že nemáme právo žít naplno. Ti, kdo hodně kouří, obvykle život popírají. Skrývají za maskou svůj pocit méněcennosti.

Prsa jsou ztělesněním mateřství.

Když se objeví problémy s prsy, znamená to, že svou pozorností doslova dusíme jinou osobu, věc nebo situaci. Pokud se objeví rakovina prsu, je to také nahromaděný odpor nebo hněv. Osvoboďte se od strachu a vězte, že mysl vesmíru je aktivní a působí v každém z nás.

Srdce samozřejmě symbolizuje lásku a krev radost.

Když nemáme v životě lásku a radost, srdce se doslova scvrkává a chladne. V důsledku toho začne krev proudit pomaleji a my postupně směřujeme k anémii, cévní skleróze a infarktu (srdečnímu záchvatu). Někdy jsme tak zapleteni do životních dramat, která si sami vytváříme, že si vůbec nevšímáme radosti, která nás obklopuje. Srdce ze zlata, srdce z chladu, srdce z černé barvy, srdce z lásky – ale jaké srdce máte vy?

Žaludek zpracovává, tráví všechny nové myšlenky a situace.

A co a koho můžete „strávit“? Když máme žaludeční problémy, obvykle to znamená, že neumíme vstřebat novou životní situaci. Máme strach. Mnozí z nás si pamatují dobu, kdy začala létat osobní letadla. Představa letu do oblak pro nás byla nová a bylo pro nás nesmírně obtížné ji asimilovat do našeho mozku. Na každém sedadle byly tašky, které nám pomáhaly, když se nám udělalo špatně. A téměř vždy jsme je použili. Nyní, o mnoho let později, jsou sice sáčky stále k dispozici, ale nikdo je nepoužívá. Myšlenku létání jsme si konečně osvojili.

Peptický vřed je víc než jen strach, pocit, že nejsme dost dobří nebo dost úplní. Bojíme se, že nejsme dost dobří pro své rodiče, šéfy, učitele atd. Doslova nedokážeme strávit to, co jsme. Stále se snažíme zavděčit druhým. Bez ohledu na to, jakou pozici v práci zastáváte, můžete mít naprostý nedostatek sebeúcty. Odpovědí na řešení takového problému je láska. Lidé, kteří se mají rádi a váží si sami sebe, nemají vředy. Buďte laskaví a pozorní k dítěti ve vás (vzpomínáte si na naše cvičení?) a vždy je podporujte a respektujte.

Žlučníkové kameny symbolizují nahromaděné hořké myšlenky a také pýchu, která vám brání se jich zbavit. Zkuste následující cvičení: Neustále si opakujte: „Jsem šťastný, že se mohu zbavit své minulosti. Život je krásný a já také“.

Vaječníky představují tvůrčí energii.

Problémy s nimi jsou nevyjádřenou tvořivostí.

Nohy nás nesou životem.

Problémy s nohama naznačují strach z pohybu vpřed nebo neochotu jít určitým směrem. Nohy nás nesou, táhnou, vlečou, zatímco na nich sedí velká, tlustá stehna plná dětské zášti. Neochota jednat se často projevuje vážnými problémy s nohama. Křečové žíly jsou buď dům, nebo práce, kterou nenávidíte.

Nehody vůbec nejsou „nehody“.

Stejně jako všechno ostatní v našem životě si je vytváříme sami. Vůbec si nemusíme říkat: „Chci, aby se mi nehoda stala“. Jednoduše si vytvoříme systém mentálních přesvědčení, který může nehodu přitáhnout. Někteří z nás mají nehody neustále, zatímco jiní procházejí životem bez jediného škrábnutí.

Nehody jsou výrazem podráždění a nelibosti.

Jsou výrazem beznaděje a naprosté nesvobody člověka vyjádřit své pocity.

Nehody jsou také vzpourou proti představiteli autority. Jsme tak rozzlobení, že chceme někoho udeřit, ale místo toho udeříme sami sebe. Když se zlobíme sami na sebe, cítíme se vinni, když doslova hledáme trest pro sebe, přichází v podobě nehody. Na první pohled jsme jen nevinnou obětí nehody. Nehoda nám umožňuje obrátit se na druhé o pomoc a soucit. Naše rány jsou omyty a je o nás postaráno. Často jsme nuceni ležet na lůžku, někdy i dlouho. A sténáme bolestí. Prostřednictvím bolesti nám naše tělo říká, na čem musíme v životě zapracovat. Velikost bolesti ukazuje, jak moc jsme se chtěli potrestat.

Revmatismus je nemoc získaná neustálou kritikou sebe sama i druhých.
Lidé s revmatismem obvykle přitahují lidi, kteří je neustále kritizují. Důvodem je jejich vlastní přesvědčení, že musí kritizovat druhé. Jejich prokletím je touha být „dokonalý“ neustále, s jakýmikoliv lidmi a v jakékoli situaci. Jejich břemeno je skutečně neúnosné.

Astma.

Člověk s astmatem má pocit, že nemá právo dýchat sám. Děti s astmatem jsou obvykle děti s velmi vyvinutým svědomím. Za všechno berou vinu na sebe. Někdy jim pomůže změna bydliště, zejména pokud s nimi nejede celá rodina. Děti s astmatem se obvykle uzdraví. Pomáhá tomu škola, nové životní situace, když se záchvat opakuje, jako by někdo zmáčkl tlačítko.

Rakovina je nemoc způsobená hluboce nahromaděným odporem, který začne doslova rozežírat tělo.

V dětství se stane něco, co podkopává naši víru v život. Na tuto událost se nikdy nezapomíná a člověk žije s pocitem velké sebelítosti. Někdy je pro něj obtížné navázat dlouhodobý vážný vztah. Život takového člověka se skládá z nekonečných zklamání. V jejich mysli převládají pocity beznaděje a bezvýchodnosti a je snadné obviňovat ze svých problémů druhé. Lidé s rakovinou jsou velmi sebekritičtí. Podle mých zkušeností dokáže rakovinu vyléčit láska k sobě samému a přijetí sebe sama takového, jaký jste.

Nadváha není nic jiného než potřeba ochrany.
Hledáme ochranu před bolestí, kritikou, sexualitou, zneužíváním atd. Obrovská škála možností, že? Nikdy jsem nebyla tlustá, ale ze zkušenosti jsem se naučila, že když se cítím nejistá a obecně nedůležitá, automaticky přiberu pár kilo. Když hrozba zmizí, zmizí i nadváha. Bojovat se světem je ztráta energie a času. Jakmile se přestanete bránit, vaše váha se okamžitě vrátí do normálu. Důvěra v sebe sama, v samotný proces života a zdržení se negativních myšlenek jsou způsoby, jak zhubnout.

Bolest jakéhokoli původu je důkazem viny.

A vina vždy hledá trest a trest zase vytváří bolest. Chronická bolest pochází z chronické viny, která je v nás pohřbena tak hluboko, že si ji často ani neuvědomujeme. Vina je zbytečný pocit. Je to pocit, který nikdy nikomu nepomůže a nemůže změnit situaci. Pusťte se tedy z vězení ven.

Chirurgický zákrok (jakýkoli).

Zásah chirurga je nezbytný, např. při zranění rukou, nohou, aby se člověk mohl soustředit na uzdravení a na to, aby se to už neopakovalo. V dnešní medicíně je mnoho vynikajících lékařů, kteří se zcela věnují pomoci lidem. Stále více lékařů začíná léčit pomocí celostních metod. A přesto se většina našich lékařů nechce zabývat příčinami nemocí, ale léčí pouze příznaky a následky. Dělají to dvěma způsoby: buď otravují léky, nebo řežou. Chirurgové řežou, a pokud jdete k chirurgovi, samozřejmě vám doporučí operaci. Pokud nemáte na výběr, připravte se na ni, abyste se rychle a bez komplikací zotavili. Jeden můj známý musel podstoupit akutní operaci. Před operací mluvila s chirurgem a anesteziologem. Požádala je, aby si během operace pustili příjemnou lehkou hudbu a aby se navzájem i s ní oslovovali jen tichými tóny. Totéž udělala i zdravotní sestra po operaci. Operace proběhla perfektně a moje kamarádka se zotavila v rekordně krátkém čase. Po operaci neustále poslouchejte hudbu, která se vám líbí, a neustále si říkejte: „Rychle se zotavuji. Každý den se cítím lépe a lépe“.

Nádory jsou falešné výrůstky.

Ústřice vezme malé zrnko písku a postaví kolem něj tvrdou a lesklou ulitu, aby se ochránila. Zrnku písku říkáme perla a obdivujeme jeho krásu. Stejně jako ústřice si vezmeme proud zášti a nosíme ho v sobě, dokud se z něj nestane nádor. Já tomu říkám „projíždění starého filmu“. Jsem přesvědčena, že ženy mají nádory v děloze, vaječnících atd. z toho, že si berou emocionální bolest, která vznikla v důsledku úderu do jejich ženskosti, a nosí ji v sobě celý život, dokud nevznikne nádor. Já tomu říkám jednoduše: „On mi ošklivě ublížil“. Pokud váš vztah s někým skončí, vůbec to neznamená, že je s vámi něco v nepořádku, a už vůbec to nedokazuje, jakou máme skutečnou cenu. Vůbec nejde o to, co se nám v tomto životě stane, ale o to, jak na to reagujeme. Všichni bez výjimky jsme stoprocentně zodpovědní za všechno, co se nám stane.