Proč se v domě mohou objevit šváby

Proč se v domě mohou objevit šváby
Proč se v domě mohou objevit šváby

Jsou věci, které parazity přitahují.

Švábi bývají jedním z nejotravnějších škůdců ve vaší domácnosti, hlavně proto, že je docela těžké se jich zbavit.

Vždy je snazší jim předcházet. problém než jej vyřešit, proto věnujte pozornost tomu, co může přilákat šváby k vám domů.

Zde jsou některé z nich.

Zdroje potravy a vody

Pokud máte doma drobky jídla, otevřené nádoby s jídlem nebo rozlité kaluže různých tekutin, může to přilákat šváby.

Podpořte populaci švábů tím, že poskytnete zdroj vody a netěsnící potrubí, kapající kohoutky nebo postavení voda.

Nehygienické 

Nepořádek, hromadění odpadků a zanedbaný úklid nabízejí švábům úkryty a zdroje potravy, což jim umožňuje množit se a vytvářet kolonie.

Vstupní body 

Švábi se mohou dostat do domu různými vstupními body, jako jsou mezery ve dveřích, oknech nebo zdech.  

Praskliny nebo praskliny v základech, inženýrských sítích, nebo ventilační otvory poskytují další vstupní cesty pro šváby.

Místa pro hnízdění

Praskliny ve zdech, za spotřebiči, ve skříních nebo pod umyvadlem jsou vhodnými úkryty a hnízdištěm pro šváby.

Teplé a vlhké prostředí

Domy s vysokou vlhkostí nebo špatnou ventilací, zejména na místech, jako jsou kuchyně a koupelny, vytvářejí prostředí příznivé pro napadení švábem.

Infekce od sousedů

Pokud jsou v okolních domech švábi, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že se švábi rozšíří do sousedních domů.