Proč nemůžeš lhát

Proč nemůžeš lhát
Proč nemůžeš lhát

Starověká pojednání poznamenávají: nepřítomnost pokrytectví dává člověku obrovskou psychickou sílu. 

Pokud člověk vždy říká jen pravdu, stává se jedním s Nejvyšší Pravdou, která dává sílu vyřčeným slovům. přírodních zákonů: vyšší síly vesmíru jsou přijímány k provádění jeho slov i pokynů samotného Boha. Všechny touhy takového člověka se plní samy od sebe. 

Zdržování se pravdy je zdrojem duchovní síly všech vznešených lidí a světců. Pokud člověk nikdy nelhal, pak dokáže rozeznat pravdu od lži podle zvuku (pro mudrce je tvrzení důkazem, pokud je zvuk čistý). 

Pravda a lež vyzařují nejen zvuk, ale i světlo a energie člověka… Čistý a pravdivý vždy uslyší, uvidí, ucítí a rozliší vaši pravdu a lži, a to i na dálku a v čase.

Když člověk lže (i v maličkostech slovy nebo svými činy), klame a ničí jen sám sebe.

Nikdy není pozdě začít říkat pravdu a žít čistěji a šťastněji.