Proč mobilní operátoři zpomalují mobilní internet

Proč mobilní operátoři zpomalují mobilní internet
Proč mobilní operátoři zpomalují mobilní internet

Proč se v mém telefonu výrazně snížila rychlost mobilního internetu? Proč mobilní operátoři zpomalují mobilní internet a jak proti tomu bojovat?

S tím, že se mobilní internet v telefonu v jednu chvíli několikanásobně zpomalil, se setkal téměř každý uživatel. Ke zpomalení internetu často dochází na konci zúčtovacího období. Se snížením rychlosti se potýkají jak účastníci s omezeným tarifem, tak majitelé neomezeného mobilního internetu. Proč operátoři uměle zpomalují rychlost a je možné s tím něco dělat?

Stahování velkého množství dat
I u neomezeného internetu existuje určitý objem dat, který lze „stáhnout“ maximální rychlostí. Jakmile je překročena hranice tohoto objemu, rychlost se automaticky sníží na nejnižší možnou hranici.

Například maximální povolený objem dat operátora X je 30 gigabajtů. Pokud uživatel tento limit vyčerpá, jeho mobilní internet se zpomalí až do konce zúčtovacího období.

Úspora zařízení
Rychlost mobilního internetu přímo závisí na tom, kolik lidí je připojeno k jedné základnové stanici. Čím více jich bude, tím nižší bude rychlost pro každého jednotlivého účastníka.

Mobilní operátoři přitom mohou umístit další základnové stanice, ale raději to nedělají, aby ušetřili peníze za drahé vybavení. To je důvod, proč je internet uměle zpomalován – telekomunikační operátoři se snaží rozdělit rychlost tak, aby nespokojených lidí bylo co nejméně.

Stahování dat prostřednictvím sdílení souborů a torrentů
Většina operátorů okamžitě omezí rychlost mobilního internetu, jakmile účastník začne stahovat soubory (filmy, seriály, fotografie atd.) prostřednictvím sdílení souborů nebo torrentových sledovačů. Obrovské množství dat zvyšuje zatížení sítě, což se mobilním operátorům nelíbí.

Vysoké zatížení sítě
Operátoři jsou nuceni zpomalit mobilní internet i v případě skutečně vysokého zatížení sítě. Pokud velký počet uživatelů současně stahuje data prostřednictvím mobilního internetu, rychlost se zpomaluje. Zároveň se kvůli zatížení potýkají s nízkou rychlostí všichni účastníci najednou.

Výsledky
Když se rychlost mobilního internetu sníží, mnoho účastníků se snaží zjistit příčiny u mobilního operátora. V odpovědi však slyší pouze to, že na vině je dočasně zvýšená zátěž. Částečně je tento důvod pravdivý – čím více lidí používá mobilní internet, tím nižší bude rychlost.

Navzdory ujišťování operátorů, že se s tím nedá nic dělat, lze tento problém vyřešit nákupem a instalací dalších zařízení a nových základnových stanic. To je bohužel velmi nákladné a nerentabilní.