Proč je důležité milovat a dělat všechno s láskou

Proč je důležité milovat a dělat všechno s láskou
Proč je důležité milovat a dělat všechno s láskou

Povinnost bez lásky činí člověka podrážděným.

Spravedlnost bez lásky činí člověka krutým.

Pravda bez lásky dělá z člověka kritika.

Vzdělání bez lásky činí člověk se dvěma tvářemi.

Přátelství bez lásky činí člověka pokryteckým.

Mysl bez lásky činí člověka mazaným.

Čest bez lásky činí člověka arogantním .

Moc bez lásky dělá z člověka tyrana.

Bohatství bez lásky činí člověka chamtivým.

Víra bez lásky dělá z člověka fanatika.