Pokrývání růží na zimu

Pokrývání růží na zimu
Pokrývání růží na zimu

Každým dnem se ochlazuje. Je čas přemýšlet o tom, čím brzy zakrýt růže na zimu. Co to bude, zima? Pouze Pán o tom ví. A „královny zahrady“ to mají v našich drsných uralských podmínkách těžké.

A mohou zmrznout a podpořit. A hlodat umí i myši, ty na rostlinách také slušně škodí. Preferují samozřejmě cibulnaté květiny, ale občas dostanou i růže.

Aby se ocasatí darmožrouti v zimě nedotýkali růží, můžete použít obyčejný smolník. Před úkrytem jsem kolem stonků v kruhu položil hadry, bohatě potřené dehtem. Myši tento zápach nemají rády. Odcházejí.