O schopnosti efektivně žít

O schopnosti efektivně žít
O schopnosti efektivně žít

Vyberte si to nejdůležitější v životě.

Všimli jste si, že se vám každý den honí hlavou spousta úkolů a tužeb? 

Neztrácejte energii. 

Vědět, jak vybrat to důležité. 

Stanovte si hlavní cíle pro rok, měsíc, dnes. 

Staňte se velmi cílevědomým při jejich dosahování.