Nová komunální služba a změna pravidel pro narůstající účty za služby

Nová komunální služba a změna pravidel pro narůstající účty za služby

Nová komunální služba a změna pravidel pro narůstající účty za služby

Kromě změny pravidel pro výpočet plateb se v zemi zavádí také nová komunální služba, která zvýší účty za energie. Podívejme se do nuancí.

Nástup podzimu přinesl nejen tradiční zahájení nového školního roku, ale také obrovské množství změn nejen pro školáky a studenty. V zemi se objevily nové zákony, požadavky a pravidla a dnes bych se rád zaměřil na změnu pravidel pro výpočet účtů za energie a zavedení nové služby.

V blízké budoucnosti se v účtech za energie objeví nový výdajový řádek – platba za odpadní vodu. Teoreticky máme přislíbeno, že poplatek bude účtován pouze za odpadní vody, které skončily v kanalizaci, s výjimkou vody používané k údržbě místní části nebo společného majetku domu.

To znamená, že nová platba by neměla zahrnovat poplatek za úklid společných prostor domu vodou, za zalévání trávníků, stromů a záhonů a v zimě za plnění skluzavek a kluzišť. Jak přesně to vše bude fungovat v praxi – to však ukáže až čas. Dříve se platba za odpadní vody započítávala do výše platby za údržbu a opravy domu, nyní se bere jako samostatná platba. Zároveň nebylo řečeno nic o snížení platby za opravy a údržbu.

Pokud jde o změnu účtování poplatků za služby, nově se budou platby počítat za přesně definované časové období. To platí i pro poplatky za měřidla a poplatky podle zavedených norem. Platební období je plánováno přesně na 1 měsíc – od 25. do 25., v regionech však může být číslo jiné.

Za uplynulý rok bude přepočet účtů za energie (pokud k tomu budou důvody a potřeba) nyní proveden až v prvním čtvrtletí příštího roku. I zde však lze přesné termíny stanovit individuálně – v rámci správcovské společnosti, neboť tyto termíny budou stanoveny na valné hromadě vlastníků.

Je tu ještě jedna novinka, která mnohé potěší. Úřady změnily samotný mechanismus řešení problémových sousedů v bytových domech. Pokud nyní sousedé neudržují v bytě pořádek, nezařizují tam útulek pro zvířata nebo pravidelně shromažďují opilé firmy, neprovádějí v bytě nutné opravy, nezařizují skládku odpadků nebo výrobní dílny z obytných místností, měli byste se obrátit na správcovskou společnost nebo jiné úřady. 

Takoví sousedé budou poprvé varováni. Pokud bude ignorována, budou vůči majitelům bytu s problémem přijata přísná opatření včetně závažných pokut.