Nejvíce konfliktní zóny je rodina

Nejvíce konfliktní zóny je rodina
Nejvíce konfliktní zóny je rodina

Pokud mluvíme o konfliktech, pak nejkonfliktnější zónou je rodina. Protože jsou konflikty v práci a s přáteli, ale ne všechno je tam tak bolestivé, není to v zásadě tak velká oblast konfliktů. Konflikty v podstatě vznikají na základě blízkých vztahů. A intimita je jakési minové pole, kterým procházíme. Pokud uděláme špatné kroky, pokud jsme příliš ostrí, ne-li rafinovaní, nedbalí a delikátní, pak jsou výbuchy na tomto poli nevyhnutelné. Protože velmi, velmi citlivá – nejcitlivější – zóna.

Pokud mluvíme o konfliktech, pak nejkonfliktnější zónou je rodina. Protože jsou konflikty v práci a s přáteli, ale ne všechno je tam tak bolestivé, není to v zásadě tak velká oblast konfliktů. Konflikty v podstatě vznikají na základě blízkých vztahů. A intimita je jakési minové pole, kterým procházíme. Pokud uděláme špatné kroky, pokud jsme příliš ostrí, ne-li rafinovaní, nedbalí a delikátní, pak jsou výbuchy na tomto poli nevyhnutelné. Protože velmi, velmi citlivá – nejcitlivější – zóna.

Všechno naše utrpení je obecně spojeno s našimi očekáváními, kdy od vztahů hodně očekáváme a chceme odtud dostávat.A tento problém je zvláště aktuální pro ženy, protože žena je uvězněna pro vztahy, to je její přirozenost, její živel, žije ve vztazích. A často se stává, že na tuto sféru tlačí tak silně, že lidem, kteří jsou vedle ní, prostě chybí tento vnitřní kyslík, tato vnitřní svoboda, protože existuje tak silná míra očekávání od druhého člověka. Může to být i pozice oběti, kdy se žena zcela postaví na oltář těchto vztahů, na oltář lásky, a přirozeně z toho vzniká implicitní očekávání toho samého od ostatních.

Všichni máme společný vnitřní plán, na kterém se dokonale cítíme, i když si to nejsme vědomi. A na této vnitřní rovině se dokonale vidíme, takže se před ostatními lidmi nemůžeme skrývat. To je nemožné. Všichni se navzájem čteme. A ostatní, cítící tento stupeň očekávání, mají prostě touhu se před ním někam schovat. Protože není něco, co musí neodmyslitelně přijít s láskou – to je svoboda.