Nejspornější přístup k organizaci práce

Nejspornější přístup k organizaci práce
Nejspornější přístup k organizaci práce

V jedné z továren Henryho Forda dostal tým pracovníků peníze na odpočinek. Byl to servisní tým, který byl zodpovědný za hladký chod dopravníku. Jednoduše řečeno — opraváři. Dostali zaplaceno, až když byli v odpočívárně. Jakmile se rozsvítila červená kontrolka poruchy montážní linky, přepážka jim přestala účtovat peníze.

Za prvé vždy rychle provedli opravy, aby se mohli rychleji vrátit do odpočívárny. 

Zadruhé vždy provedli opravy ve vysoké kvalitě, takže kvůli stejné poruše nemuseli v blízké budoucnosti opustit místnost.