Kroky k pozitivnímu myšlení na každý den

Kroky k pozitivnímu myšlení na každý den

1. Nikdy o nikom a o ničem nemluvte negativně, odsuzujícím způsobem nebo kriticky. Vyhněte se dlouhým a prázdným rozhovorům o nemocech, nedostatcích, nedostatcích a omezeních. Položte si otázku “ jak mohu tomuto člověku právě teď pomoci?“. Pokud nemůžete pomoci, ustupte a prostě se modlete.
Zde je důležité pochopit toto: zvyk omezovat negativní slova, vyhýbat se negativním tématům povede k tomu, že negativní myšlenka, která nenajde východisko obvyklým způsobem, se bude ve vědomí objevovat stále méně často.

2. Každou negativní myšlenku alespoň mechanicky nahraďte opačnou pozitivní myšlenkou. Pak se vytvoří návyk volit pozitivní myšlenky. Později se výběr stane automatickým.

3. Nepřejte druhému to, co nepřejete sobě. Neomezujte ani sebe, ani druhé v uznávání práv a možností. Každé omezení nebo špatné přání, ať už bylo směřováno na číkoli adresu, se vám vrátí. Podvědomí vypěstuje úrodu tam, kde bylo zaseto semeno, tj. ve vašem životě.

4. Nemějte žádné stížnosti, zášti, rozmary. Všechny vaše okolnosti jsou projekcí vašeho předchozího myšlení, neexistují žádné vnější příčiny. Pokud vás bijí, znamená to, že jste kdysi vědomě či nevědomě připustili myšlenku, že s vámi může být takto zacházeno.

5. Nevymlouvejte se – podstatou hledání výmluv je postoj uznat, že mohou existovat okolnosti, které nemůžete ovlivnit. Pamatujte: okolnosti jsou vždy DŮSLEDKEM, nemohou být příčinou.

6. Vědomě si všímejte pozitivních věcí ve světě, ve všech jevech a lidech a hledejte je: krásu, dobrotu – odraz Boží přítomnosti.

7. Před spaním a po probuzení se nalaďte na to, že vám nadcházející den přináší radost, štěstí, zajímavá a užitečná setkání. Tj. jednoduše si přečtěte ranní a večerní modlitby. Naučte se žít ve stavu radostného očekávání a přijetí.

8. Chovejte se tak, jako byste již vlastnili to, po čem toužíte. Zvyk vytváří odpovídající stavy vědomí, které se pak realizují.

9. Pamatujte, že všichni lidé na zemi dostávají ze stejného zdroje, konkurence a nedostatek neexistují. Jak se říká: „Bůh má všeho hodně.“ Vaše místo vám nikdo nemůže vzít a obsadit……

10. Žijte svůj život, nesnažte se realizovat představy svých rodičů nebo přátel, vlády nebo manžela či manželky o tom, co je pro vás nejlepší.

11. Nahraďte své obavy pocitem jednoty s Bohem. Nemáte se proti komu bránit, pouze proti někomu, kdo věří ve vnější příčiny a očekává, že bude napaden. Buďte otevření a benevolentní – do otevřených dveří se nikdo nevlamuje. Silný nemůže být agresivní. Agrese je známkou slabosti. „Všimněte si mě, jsem tady.“ Všimněte si mě, jsem tady.

12. Vyzařujte to, co chcete přijímat. Podle zákona oběhu se k vám vrátí to, co vyšlete do světa.

13. Představujte si a plánujte události, ne cesty k nim, pouze ve verzi, kterou chcete realizovat. Východiskem je výsledek. Jasně si uvědomte, co a proč chcete přijímat a prožívat. Bůh najde cesty. Hledejte příležitosti v překážkách, ne překážky v příležitostech.

14. Uvědomte si svou hodnotu. Jste hodni toho nejlepšího ze všeho. Jste potřebným člověkem na Zemi ! Není to Pán, kdo se od nás odvrací, ale my se odvracíme od něj ( mimochodem, proto jsme znechuceni )))

15. Při řešení materiálního problému operujte s velkými čísly. Všímejte si hojnosti ve všem, co vidíte, představujte si, že operujete s množstvím, které chcete mít. A přesně vězte, jak je použijete a k čemu. Mnohé lze získat i bez peněz.

16. Pravou, tj. duchovní realitu vnímejte skrze vše, co ji zastírá, zkresluje, popírá. Skutečnost je neviditelná – ostatní je její projekce.

17. Afirmace (tj. tvrzení), duchovní léčebná praxe co nejčastěji. Jednoduše řečeno, nepřetržitě se modlete.