Kdo: Dva roky zemřelo asi 15 milionů na Covid-19

Kdo: Dva roky zemřelo asi 15 milionů na Covid-19

>Úmrtnost mezi muži a staršími lidmi byla vyšší než mezi ženami a mládeží.Světová zdravotnická organizace uvádí, že celkový počet úmrtí přímo či nepřímo souvisejících s pandemií COVID-19 mezi 1. lednem 2020 a 31. prosincem 2021 byl přibližně 14,9 milionu. Přesné číslo není možné znát, ale bylo vypočítáno rozmezí: od 13,3 do 16,6 milionů.Jedná se o nadúmrtnost, která se vypočítá jako rozdíl mezi počtem úmrtí, ke kterým došlo, a počtem, který by se na základě údajů z předchozích let očekával bez pandemie.K většině nadměrných úmrtí (84 %) dochází v jihovýchodní Asii, Evropě a Americe. Navíc k 68 % těchto úmrtí dochází v 10 zemích. Země se středními příjmy byly neúměrně postiženy a představovaly 81 % z 14,9 milionů nadměrných úmrtí za období 24 měsíců. Země s vysokými a nízkými příjmy představují 15 %, respektive 4 %.Odhady pro období 24 měsíců zahrnují i členění nadúmrtnosti podle věku a pohlaví. Muži (57 %) tedy umírali častěji než ženy (43 %) a úmrtnost byla také vyšší u starších lidí než u mladých lidí.