Jsou na letištích bezpečné

Jsou na letištích bezpečné

Jsou na letištích bezpečné

>O tom, zda rentgenové a mikrovlnné skenery instalované na letištích představují riziko pro vaše zdraví.Po mnoho let letiště používají detektory kovů k odhalení skrytých zbraní na cestujících. Toto snadno použitelné zařízení bylo bezpečné, ale mělo jednu vážnou chybu: nedokázalo detekovat nekovové předměty, které představují hrozbu. Proto se nyní detekční kontrola na letištích provádí pomocí jiných technologií.

Rentgenový skener

Rentgenový skener založený na zpětném rozptylu zobrazuje kompletní obraz lidského těla. Mezi odborníky se vedou diskuse o bezpečnosti používání tohoto skeneru.Předpokládá se, že rentgenové skenery mohou vyzařovat nebezpečné množství záření. „Prostřednictvím tohoto zařízení je člověk vystaven záření rovnajícímu se asi 10 % toho, co by obdržel při rentgenovém snímku hrudníku,“ říká John Sedat, profesor biofyziky na Kalifornské univerzitě.David Brenner, profesor biofyzikální radiologie na Columbia University Medical Center, potvrzuje: „Existuje velmi malé riziko, že vystavení rentgenovému záření může způsobit rakovinu.“Evropské úřady téměř okamžitě po zavedení technologie zakázaly používání rentgenových skenerů na letištích. Pak následovaly další země. Někde se však stále používají.

Mikrovlnný skener

Mikrovlnný skener přijímá obraz pomocí rádiových vln. V tomto skeneru musíte stát bez bot a s rukama zdviženýma nad hlavou. Odborníci tvrdí, že taková zařízení jsou bezpečná pro lidské zdraví.Andrew Maidment, odborný asistent radiologie na Pensylvánské univerzitě, vysvětluje, že zařízení, která vyzařují rádiové vlny, škodí pouze tehdy, když způsobují molekulární změny. Mikrovlnný skener na letišti toho naštěstí není schopen.„Podílel jsem se na studii, která testovala účinky záření z tohoto skeneru na těhotné, potenciálně těhotné ženy a novorozence. A mohu s jistotou říci, že je to bezpečné. Když projdeme tímto skenerem, nebojím se o sebe, svou ženu a děti,“ říká Maidment.I když létáte v letadlech velmi často, dostáváte nepatrnou dávku záření, která nepoškodí vaše zdraví.