Joseph Murphy modlitba za splnění touh

Joseph Murphy modlitba za splnění touh
Joseph Murphy modlitba za splnění touh

Zapište si ručně svou drahocennou touhu. 

Napište tuto modlitbu níže. 

Přečtěte si modlitbu po probuzení a před spaním po dobu 15 minut 2 týdny.

Splní se každá touha, která nikomu neublíží.

Všechny moje touhy jsou vědomé, vím, že existují v neviditelném světě. Nyní žádám, aby byli naplněni a připraveni (připraveni) přijmout tento dar. Spoléhám na vůli Tvůrčí síly, která je ve mně. Ona je zdrojem všech požehnání a zázraků. Cítím, jak se moje touha otiskuje do podvědomí, aby se pak uskutečnila ve skutečnosti, protože vše, na co myslíme, se dříve nebo později stane ve skutečnosti. To je princip našeho vědomí.

Cítím, že to, o co jsem žádal, bude určitě splněno, a proto jsem naprosto klidný. V srdci je pevná víra, že touha se brzy splní. Celá moje bytost je plná radostného vzrušení. Jsem v pokoji, neboť Hospodin je pokoj a mír. Děkuji Ti, můj Nebeský Otče. Nech to tak být.