Jak ztrácíme energii a štěstí prostřednictvím řeči

Jak ztrácíme energii a štěstí prostřednictvím řeči
Jak ztrácíme energii a štěstí prostřednictvím řeči

Všechny východní filozofie říkají, že řečí ztrácíme energii. Posuzujeme člověka podle toho, jak mluví. Řeč definuje člověka. To je tak důležité, že s tím musíte začít.

Řeč má velmi silnou energii. Podle statistik asi 90 % hádek skutečně vzniká kvůli tomu, že si lidé říkají ošklivé věci. Urážky a pomluvy mohou zničit každé přátelství. Pouhé tři minuty hněvu mohou zničit desetileté přátelství. Slova jsou činy. Mají velmi silný vliv na naši karmu. Urážky ničí dobrou karmu.

Američané provedli studii a zjistili, že lidé, kteří mají měkký a příjemný způsob řeči a vyjadřují své myšlenky, jsou úspěšnější. Ti, kteří neumí ovládat svou řeč, zabírají poslední místa ve všech hierarchiích.

Nerespektujeme naši řeč. Z toho – spousta problémů. Když kritizujeme druhého, bereme mu část jeho špatné karmy a rozdáváme svou dobrou karmu. Tak jsme 10 minut klábosili, někoho nazvali prase a po chvíli se ani my sami nechováme o nic lépe. A naopak. Přejímáme vlastnosti člověka, kterého kritizujeme nebo chválíme.

Proto je tak důležité mluvit o dobru. To je nejjistější způsob, jak získat pozoruhodné vlastnosti. Co nám v tom brání? Pouze sobectví, pýcha a závist.