Jak vyrobit ovoce k medvěru jabloní

Jak vyrobit ovoce k medvěru jabloní
Jak vyrobit ovoce k medvěru jabloní

Kdysi dávno jsem slyšel o jednom zvláštním způsobu, jak jabloň plodit. To se obvykle týká vzrostlých a dokonce stárnoucích stromů. Aby se na nich objevila jablka, je potřeba do kmene zatlouct pár rezavých hřebíků!

Takové barbarství má nahradit nedostatek železa, kterým staré jabloně často trpí. Znalí lidé tvrdí, že metoda funguje bezchybně.

Pokud je stromu škoda nebo z nějakého jiného důvodu není touha strom mrzačit, můžete nalít jakoukoli rezavou vodu a poté ji použít k zalévání.

Další možnost — obecně dlouhotrvající. Při výsadbě stromu lze nepotřebné železné předměty zahrabat přímo do výsadbové jámy a rostlina pak bude mít stálý zdroj železa v bezprostřední blízkosti kořenů.