Jak vynásobit dvě -průměrná čísla s prvními devíti na sobě v mysli

Jak vynásobit dvě -průměrná čísla s prvními devíti na sobě v mysli
Jak vynásobit dvě -průměrná čísla s prvními devíti na sobě v mysli

Například 97 x 96 

1. Odečtěte první číslo od 100. 100-97=3 

2. Podobně odečtěte druhý od 100. 100-96=4 

3. Výsledná čísla sečtěte. 3+4=7

4. Odečtěte toto číslo od 100. Toto jsou první dvě číslice výsledku. 100-7=93 

5. Tato čísla vynásobíme a dostaneme poslední dvě číslice výsledku. 3X4=12

Konečné číslo násobení je 9312.