Jak vyčistit dřez vodovodním kabelem

Jak vyčistit dřez vodovodním kabelem
Jak vyčistit dřez vodovodním kabelem

Umístěte kabel do vypouštěcího otvoru a zatlačte jej hluboko do trubky, dokud nenarazíte na ucpání. Nečistoty se nejčastěji hromadí v sifonu nebo v samotném potrubí.

Když dosáhnete ucpání, otočte kabel po směru hodinových ručiček. Zkuste výslednou zátku zatlačit nebo zlomit.

Když je zřejmé, že voda odtéká, zasuňte kabel hluboko do potrubí, dokud to jeho délka dovolí. To pomůže eliminovat možnost, že se zástrčka zasekne uprostřed cesty.

Pokud vše fungovalo, kabel se odstraní a dřez se dobře umyje horkou vodou a práškem.

Někdy manipulace s kabelem přes odtokový otvor nevede ke správnému výsledku, protože ucpání je hluboké. V tomto případě budete muset demontovat vodovodní rozvody a pokusit se potrubí vyčistit kabelem od kolena a dále ve směru kanalizační trubky.