Jak vyčistit auru

Jak vyčistit auru

Každý člověk se dokáže vyrovnat s jakoukoli životní situací. Život netrestá, ale učí. Dává lekce, které je třeba řešit. Problematická situace vzniká proto, abyste z ní vyšli lepší, než jste do ní vstoupili, ne proto, abyste v ní uvízli na dlouhou dobu.

Předurčení existuje v tom smyslu, že události, které se vám přihodí, jsou podmíněny tím, kdo jste, jací jste. To znamená váš duch, vaše osobnost, vaše zkušenosti z mnoha inkarnací. Tyto informace jsou zaznamenány ve vaší auře a podle nich dostáváte další lekce Života. Život nás rozvíjí. A pokud se člověk ocitne ve slepé uličce, je to proto, že nechce vyvozovat závěry z toho, co se mu děje. Jak se říká, šlape na stejné hrábě.

Kde začít, abyste ukončili své problémy? Svým ZÁMĚREM. Vůle, záměr – to je to, co určuje vektor lidského pohybu.

Správný záměr – přebírám odpovědnost za řešení problému. To znamená, že vývoj situace závisí na vás, ne na druhých lidech. A od této chvíle nemá smysl si stěžovat, obviňovat život, druhé lidi. Je to jen zdání. Vše závisí na vás samotných.

Takže pokud se ve vašem životě vyskytne nějaký problém – vy si s ním poradíte! Ale co se tím myslí? Neříkám, že se vám může splnit nějaké přání. Jde o záměr, který se uskutečňuje. A my nevíme, jak se to stane. Proto je důležité očistit své myšlenky a energii od negativity – pesimismu, nedůvěry, hněvu, zášti, viny, obviňování. Naše vlastní negativita vytváří vhodný záměr, který realizuje Život pro nás samotné.

Správným záměrem je přijetí Života, ostatních lidí. Odsuzování, kritika jsou projevy nepřijetí.

Věnujte tomu při práci pozornost. To je to, co skutečně vytváří problémy ve vašem životě. Když se objeví potíže, proces se zpomalí – věnujte pozornost svému záměru. Problém nezmizí, protože ho nenecháte odejít. Najděte, čím problém držíte – a nechte ho odejít.

Všechny techniky jsou založeny na vyčištění vaší aury, uvědomění si toho, co se stalo, poučení a vytvoření nového, vědomého chování do budoucna. Abyste tím mohli projít, dávám vám pomocníky – mocné obrazy, které vám pomohou s jakýmikoli obtížemi. Tyto obrazy si představujete. Důvěřujte sami sobě. Pochybnosti – zda to, co vidíte, je pravda, nebo ne – vás brzdí. Berte to, co se děje, s lehkostí tím, že si budete hrát. Časem, až s těmito obrazy získáte první úspěchy, si je zamilujete jako já.

Paprsek světla
Představte si paprsek světla. Mohl by to být reflektor, který se používá při divadelních představeních. Paprsek světla může mít některou ze sedmi barev – červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, azurovou, modrou, fialovou.

Černá koule
Převodník energie. Představte si malou černou kouli ve vesmíru, která se rychle otáčí proti směru hodinových ručiček. Nasává do sebe negativní, temnou, rozrušenou energii z okolního prostoru, přeměňuje ji v sobě na čistou, světelnou enregii a vyzařuje ji. Tyto procesy v ní probíhají současně. Potřebujete-li vyčistit nějaký prostor, vložíte do něj mentálně černou kouli a dáte jí příkaz, aby nasála negativitu a vyzařovala čistou energii. Koule může vyzařovat energii kterékoli ze sedmi barev.

Před vámi je připravená černá koule vyzařující žlutou energii. S její pomocí můžete pracovat s obrazy, které potřebujete.

Pozorujte obraz, vnímejte toky energie. S obrazem nic nedělejte, pouze ho vnímejte. Poté, co se dostanete do rezonance s energií koule, vnímejte její rytmus, představte si před sebou obraz, představu, se kterou budete pracovat. Vyslovte svůj záměr. Například: „Odpouštím“ nebo „přijímám“, „nechávám jít“. Když vyjádříte svůj záměr, budete mít vnitřní odpor, ve vaší auře se aktivují negativní energo-informační masy, které vám brání v uskutečnění vašeho záměru.

Koule je do sebe vtáhne, přemění je na čistou energii, vyzařuje ji a naplní vaši auru. Tímto způsobem se vaše aura s pomocí černé koule čistí. Světelný overal (biopole)

Představte si kolem sebe svítící kombinézu složenou z energie podobné slunečním paprskům. Energie může mít jakoukoli barvu.

Naučte se, jak si svítící kombinézu vyrobit a jak na ni působit.
Vzpomeňte si na nějakou situaci ze svého života, kdy jste byli spokojeni. Nejlépe nějakou nedávnou. Představte si ji před sebou jako na filmovém plátně. Obraz může být před vámi, na boku nebo ve vaší hlavě – není to podstatné. Dále mu budu říkat obraz. Na tento obraz se díváte ze strany. Najděte v něm sami sebe. Představte si, že na vašich rukou v tomto obraze září rukavice. Roztáhněte tyto rukavice až k loktům. Nyní zahalte záda, celý trup, nohy a hlavu světelnou energií. To je svítící kombinéza.

Nyní vstupte do obrazu, podívejte se tam na vše svýma očima. Jak se tam v zářící kombinéze cítíte? Procházejte se, pohybujte se, vnímejte své pocity. Pokud je vám to příjemné, pokud jste s tím spokojeni, skvělé. Pokud něco ne, můžete pokračovat, vylepšovat, měnit kombinézu, dokud se v ní nebudete cítit dobře a pohodlně.

Vystupte z obrazu, podívejte se na něj a na sebe v něm zvenčí. Na kombinézu můžete nasměrovat paprsek světla – takové síly a barvy, jakou chcete. Můžete přidávat, měnit barvu. Můžete kombinézu rozšířit, zesílit, ztenčit. Udělat energii hustší nebo lehčí, tenčí. Experimentujte. Provedli jste změny. Vejděte do obrázku, podívejte se očima, pohybujte se, vnímejte, jak se ve změněné kombinéze cítíte. Zde jste se naučili vytvářet své vlastní pomocníky. Nyní se do toho pusťte.