Jak trénovat mozek, aby se soustředil na důležité

Jak trénovat mozek, aby se soustředil na důležité
Jak trénovat mozek, aby se soustředil na důležité

Pojmenujte postupně barvy, kterými jsou slova napsána. Musíte to udělat co nejrychleji.

Udělali jste to snadno? 

Potíž je v tom, že za vnímání textu a barev jsou zodpovědné různé hemisféry mozku. Nyní mnoho lidí používá tyto testy k výuce rychlého čtení. Cvičení provádíme zleva doprava a pak naopak.

Složitost tohoto úkolu je v tom, že se od dětství učíme vnímat informace specifickým způsobem: věnovat pozornost textu. Proto musíte vynaložit další duševní úsilí, abyste správně pojmenovali barvu textu.

Takové úkoly trénují schopnost soustředit se na důležité, abstrahovat od nepotřebného.

Zpoždění reakce. při čtení slov, kdy se barva slov neshoduje s napsanými slovy, se nazývá Stroopův efekt. Na počest Johna Ridleyho Stroopa, který jako první zveřejnil takový test.