Jak správně organizovat efektivní práci

Jak správně organizovat efektivní práci
Jak správně organizovat efektivní práci

V jedné z továren Henryho Forda dostal tým pracovníků peníze na odpočinek. Byl to servisní tým, který byl zodpovědný za hladký chod dopravníku. Jednoduše řečeno — opraváři. Dostali zaplaceno, až když byli v odpočívárně. Jakmile se rozsvítí červená kontrolka poruchy na montážní lince, přepážka jim přestala účtovat peníze.

Zaprvé vždy rychle provedli opravy, aby se rychleji dostali zpět do přestávky.

Za prvé – zadruhé vždy provedli kvalitní opravy, takže kvůli stejné poruše nemuseli v blízké budoucnosti opustit místnost.