Jak se schovávat před dozorovacími kamerami

Jak se schovávat před dozorovacími kamerami
Jak se schovávat před dozorovacími kamerami

Kamery, které jsou instalovány všude, fungují se systémem rozpoznávání obličeje FaceN. 

V roce 2018 byl systém již testován společností — rozpozná obličeje s přesností až 77 %. 

Řešení je jednoduché: infračervená LED.

Efekt: jako na obrázku.

Abyste „oslnili“ sledovací kameru, stačí na kapuci, čepici nebo jinou pokrývku hlavy připevnit několik IR LED diod, napájených devítivoltovou baterií.  

Díky malé velikosti si diody ostatní nevšimnou a u videokamery se vaše tvář promění ve velký světlý bod.