Jak funguje lidské myšlení

Jak funguje lidské myšlení

Nabízíme vám naše porozumění fungování lidského myšlení s ezoterickým přístupem. Nabízíme ho, ale nijak vám ho nevnucujeme. Myšlení je dimenzí jemnohmotného světa. Nelze ji vysvětlit pomocí vědy. Myšlení je úzce propojeno s psychikou a ovlivňuje události, které se odehrávají v životě člověka. Nevzniká z ničeho nic.

Odpověď na otázku: jak myšlení funguje a proč je hmotné, je jednoznačná pro ty, kdo věří v existenci Nejvyšší inteligence a jemnohmotného světa, a problematická pro lidi, kteří svůj vnitřní svět neuznávají.

Vnitřní svět je duchovní složka člověka, která zahrnuje mysl, pocity a myšlenky.

Myšlenka je elektromagnetická vlna, která se spojuje s podobnými vlnami jiných lidí. Je spojovacím článkem mezi pocity a projevy skutečných činů v lidském životě.

Dojaté pocity probouzejí v duši vzrušení a vyvolávají odpovídající myšlenky a následně činy.

Proto se říká, že myšlenka je hmotná, podle zásady, že podobné přitahuje podobné. Není však možné naučit se ovládat, myslet a soustředit se vždy na pozitivní věci s hlavním důrazem na myšlenky, aniž byste věděli něco o povaze svého vnitřního světa pocitů.

Pravidlo, podle kterého myšlenky fungují
Konkrétní příklad. Muž měl touhu prodat své auto, podal si inzerát. Představte si, že jeho myšlenka je kámen hozený do vody: čím větší kámen a čím silnější hod, tím větší průměr kruhů se na vodě vytvoří. Na druhé straně je stejně silná touha koupit toto auto, která vyvolává vlastní vlny.

Pokud tuto myšlenku nezdržují karmické blokády ve vědomí člověka, začne fungovat (projevovat se skutečnými činy): spousta telefonátů od těch, kteří si chtějí toto auto koupit.

Stručně řečeno, karmická blokáda je druh energie, která brání aktivaci vaší myšlenky, tj. jejímu projevení.

Aby se myšlenka mohla začít projevovat v reálných činech, musí ji člověk uvolnit, tj. volně se pohybovat v prostoru jemnohmotného světa. Uvolněná myšlenka je přitahována osobou, jejíž vnitřní svět je připraven tuto myšlenku přijmout a projevit činy v životě. V tomto příkladu – koupit si auto.

V opačném případě se kvůli karmickému zablokování bude myšlenka (o prodeji auta) točit ve vědomí člověka a nedá jí volný pohyb, čímž bude mít negativní dopad na vnitřní svět člověka. V takovém případě někdy stačí upřímně požádat Vyšší síly o odstranění hříchu (trestu) – o odstranění určitého karmického trestu, pocitu, který člověku brání v dosažení nějakého cíle. Pokud však člověk neprošel nějakou životní lekcí, nemusí to fungovat a rozhodnutí zde činí hierarchie Vyšších sil.

Stejně bude myšlenka fungovat, pokud chce člověk například najít svou lásku (spřízněnou duši). Spojení je zaručeno, pokud se myšlenka může volně pohybovat. Když se člověk upřímně obrátí na Vesmír s žádostí o vyprávění o pravé lásce, Vyšší síly mu v takovém případě dají přednost. Energie této žádosti by měla vycházet z hloubi duše, z centra spojeného s Vesmírem.

Několik podmínek pro skutečnou realizaci myšlenky:

Správná a jasná formulace.
Silné přání.
Schopnost nechat se unášet, aniž by ji brzdily negativní bloky.
Přesvědčení a víra, že se vše splní.
Schopnost nasměrovat myšlenku správným směrem. K tomu je třeba naučit se a vzdělávat (ovládat) své myšlení na mentální úrovni – analyzovat, vyvozovat závěry, rozhodovat se a vkládat do toho svou vůli.
A nejdůležitější je, abyste tyto informace nepoužili k dosažení nějakého svého cíle s následným způsobením zla někomu. Podle zákonů jemnohmotného světa se všechny vaše činy sestávající z negativity obrátí proti vám, je to jen otázka času. Buďte k sobě upřímní.