Hlavní pravidla moudrosti

Hlavní pravidla moudrosti
Hlavní pravidla moudrosti

1. Více mlčte;

2. Nikdy se na nic neptejte přímo;

3. Neodhalujte své myšlenky v knihách jiných lidí (nepište na okraje);

4. Moudrý muž nikdy nikomu neřekne o svých skutečných úmyslech. Vychloubání způsobuje závist (silné energetické poselství), což vede ke ztrátě chlubiče. Lidé jsou ze své povahy závistiví. Závist je jednou z nejsilnějších emocí, způsobuje silnou reakci Vesmíru;

5. Vychytralost – schopnost využívat okolnosti. Moudrost je vědět, jak, kde a co použít;

6. Moudrý člověk v rozhovoru nikdy nepoužije urážky;

7. Moudří lidé si navzájem neotírají karty před nezasvěcenými;

8. Moudří lidé se snaží využít maximum svých příležitostí i k dosažení malých cílů. Abyste neztratili svůj talent. I na malých věcech se trénují, aby dělali velké věci (pozn. použití spojení se na tento případ nevztahuje, pro malé účely moudří lidé spojení nepoužívají);

9. Moudrý člověk má vždy po ruce vše potřebné pro důležité věci. Moudrý člověk se snaží předem spočítat situaci;

10. Moudrý člověk vždy zvažuje názory druhých, ale nikdy se nerozlučuje se svými. Pouze v případech setkání s pravdou opraví svůj názor;

11. Moudří lidé se vždy snaží sledovat znamení a nenechají si ujít příležitost využít získané znalosti;

12. Moudří lidé sledují své zdraví a neničí ho ve snaze o falešné cíle;

13. Moudrý člověk nemá v životě žádná selhání, jen zkušenosti, někdy negativní;

14. Moudří lidé řeší jakékoli problémy mezi svými lidmi pouze mezi svými, bez zapojení třetích stran (moudří lidé se nehádají s davem);

15. V každé situaci, aby ji adekvátně vnímali, hledají nejprve plusy, a teprve potom ověřují, zda tam nebyly mínusy.