Dýchací znečištěný vzduch je jako kouření

Dýchací znečištěný vzduch je jako kouření

>Je to všechno o tom, jak ozon interaguje s chemikáliemi uvolňovanými do ovzduší.Vaše plíce mohou být v ohrožení, i když jste nikdy nekouřili: stačí žít ve městě se znečištěným vzduchem. Podle studie zveřejněné v Journal of the American Medical Association je život ve městě s vysokou úrovní ozonu po dobu 10 let jako kouření krabičky cigaret denně po dobu 30 let.Jde o první studii, která se velmi podrobně zabývá dlouhodobými účinky znečištěného ovzduší na zdraví plic u dospělých. Vědci zkoumali více než sedm tisíc dospělých v šesti velkých regionech, včetně zvláště znečištěného New Yorku a Los Angeles. Různé typy znečištění byly spojeny s rozedmou plic, včetně pevných částic, černého uhlíku, oxidu dusíku a atmosférického ozonu. Ten poslední je obzvlášť špatný.Ozón vzniká při interakci slunečního světla s chemikáliemi emitovanými auty a jinými zdroji znečištění. Vše se zhoršuje, když okolní teplota stoupá – a nyní je tento problém obzvláště relevantní.Aby se problém nějak vyřešil, vědci navrhují přechod na elektrickou dopravu a také častější chůzi a jízdu na kole. Čím více fosilních paliv používáme, tím horší je kvalita ovzduší a tím více se mění klima.*Aktivity Meta Platforms Inc. a její sociální sítě Facebook a Instagram jsou v Ruské federaci zakázány.