Dosáhla populace Země 8 miliard lidí? – Různé zajímavé zprávy na světě

Dosáhla populace Země 8 miliard lidí? – Různé zajímavé zprávy na světě

Každou chvíli může světová populace překročit hranici 8 miliard. Poslední zpráva OSN předpovídala, že tohoto milníku bude dosaženo kolem 15. listopadu, ale takové věci je neuvěřitelně těžké určit se 100procentní přesností.Vzhledem k současným projekcím a určité nejistotě v odhadech se pravděpodobně rychle přibližujeme k hranici 8 miliard lidí a můžeme ji dosáhnout každým dnem.„V letošním roce očekáváme narození osmimiliardtého obyvatele Země. Je to příležitost oslavit naši rozmanitost, uznat naši sdílenou lidskost a oslavit úspěchy v oblasti zdraví, které zvýšily průměrnou délku života a výrazně snížily úmrtnost matek a dětí,“ uvedl generální tajemník OSN Antonio Guterres.„Zároveň je to připomínka naší sdílené odpovědnosti za péči o naši planetu a důvod k zamyšlení nad tím, kde stále zaostáváme ve své vzájemné odpovědnosti,“ dodal.Podle projekcí OSN by světová populace mohla v roce 2030 vzrůst na zhruba 8,5 miliardy, v roce 2050 na 9,7 miliardy a v roce 2100 na 10,4 miliardy. Do roku 2023 Indie předstihne Čínu jako nejlidnatější země planety.Fotografie z otevřených zdrojůRozvojové země mezitím zažijí obrovský skok v populaci. Podle OSN k více než polovině předpokládaného růstu populace do roku 2050 dojde pouze v osmi zemích: v Demokratické republice Kongo, Egyptě, Etiopii, Indii, Nigérii, Pákistánu, na Filipínách a ve Sjednocené republice Tanzanie.Jiné prognózy však předpovídají trochu jinou budoucnost. V roce 2020 velká studie publikovaná v The Lancet zjistila, že světová populace v příštích několika desetiletích poroste a v roce 2064 dosáhne svého vrcholu asi 9,7 miliardy lidí. Do roku 2100 klesne světová populace na 8,8 miliardy.Podle obou těchto scénářů se v subsaharské Africe očekává obrovský růst populace, zatímco v celém arabském světě se očekává pomalejší růst.Někteří analytici se domnívají, že předpokládaný globální demografický růst může vést k posunu politické situace směrem k multipolárnímu světu.