Děti mluví více u předmětů vyrobených člověkem než u přírodních předmětů

Děti mluví více u předmětů vyrobených člověkem než u přírodních předmětů
Děti mluví více u předmětů vyrobených člověkem než u přírodních předmětů

Vědci z Portsmouthské univerzity tvrdí, že děti častěji „mluví“ při interakci s umělými předměty než s předměty přírodními. Protofony, což jsou rané zvuky podobné řeči, které vydávají kojenci, jsou klíčové pro vývoj jazyka.

Výzkumníci sledovali děti ve věku od 4 do 18 měsíců v Zambii a zjistili, že při interakci s předměty vyrobenými člověkem, jako jsou hračky a předměty z domácnosti, vytvářely výrazně více protofonů než s přírodními předměty, jako jsou klacíky nebo kameny.

Kojenci také projevovali větší zájem o předměty z domácnosti, když měli na výběr mezi nimi a přírodními předměty.

Studie naznačuje, že vlastnosti předmětů ovlivňují způsob, jakým děti komunikují, přičemž umělé předměty jsou schopny podporovat jazykové dovednosti účinněji než předměty přírodní. Zjištění podporují myšlenku, že používání nástrojů v sociální interakci mohlo hrát roli při vzniku lidské řeči.